Etatiniu mokytojai nepatenkinti, ryškėja veiksmų planas

2018-04-17

alt

Balandžio 12 d. įvyko išplėstinis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tarybos posėdis, kuriame taip  pat dalyvavo ir kitų švietimo profesinių sąjungų atstovai iš Vilniaus ir Klaipėdos. Posėdyje daugiausiai dėmesio skirta Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtam mokytojų darbo apmokėjimo modelio projektui, aptarti mokytojų apklausos rezultatai bei svarstyti tolimesni veiksmai.

Konstatuota, jog parengtas modelis kelia daug nerimo, matomas ŠMM noras prisidengiant reforma atsikratyti mokytojų, o likusiesiems padidinti darbo krūvį. Valdžios deklaruojami reformos tikslai – išspręsti įsisenėjusias švietimo problemas, – neinvestuojant į jų sprendimą, labai tikėtina, jas tik pagilins.

Apibendrinant mokytojų apklausos, vykdytos Lietuvos mokyklose, rezultatus, matyti, jog absoliuti dauguma pedagogų nepatenkinti būsima pertvarka, jie pritaria LŠDPS suvažiavime iškeltiems reikalavimams 20 proc. kelti algas ir pagrindiniams etatinio apmokėjimo principams, į kuriuos modelio rengėjai taip ir neatsižvelgė.

Primename, jog lapkričio mėnesį eiliniame LŠDPS suvažiavime nuspręsta nepasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties ir suformuluoti reikalavimai: kelti visų bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir nepedagoginių specialistų algas; sumažinti vaikų skaičių darželių grupėse ir mokyklų klasėse.

Taip pat suvažiavime reikalauta, kad šakos kolektyvinėje sutartyje būtų numatyti aiškūs ir konkretūs naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio principai, kurių pagrindiniai: etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų; etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją; valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate reikalaujama ne mažiau kaip šešių nekontaktinių valandų, o įsipareigojimai ir toliau kelti algas turi būti įtvirtinti konkrečiais skaičiais ir terminais.

Susirinkusieji nutarė jungtis prie Lietuvos medikų sąjūdžio inicijuojamo mitingo balandžio 26 d., 16 val., prie Seimo, keliant reikalavimą skaidriai ir adekvačiai finansuoti ne tik sveikatos apsaugą, bet ir visą viešąjį sektorių.

Taip pat nuspręsta balandžio 26 d. surengti pirminių LŠDPS profesinių organizacijų pirmininkų susirinkimą, kuriame būtų priimti galutiniai sprendimai dėl tolimesnių veiksmų.  

LŠDPS inf.