Esame pasiruošę naujiems mokslo metams

2019-08-21

alt

Rugpjūčio 19 – 20 dienomis prie didžiausio Žemaitijos ežero – Platelių – vyko kasmetiniai LŠDPS mokymai, kurių metu buvo intensyviai ruošiamasi naujiems mokslo metams.

Kaip teigė sveikinimo žodį taręs LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, po streikų ypač išaugusi LŠDPS bendruomenė ir toliau turi išlaikyti stuburą, todėl turime aiškiai žinoti, ką darysime ir kaip darysime. Būtent todėl labai daug dėmesio buvo skirta idėjų gryninimui ir jų pavertimui konkrečiu planu.

altMokymų dalyviai aptarė priemonių planą naujiems mokslo metams. Plane visas dėmesys sukoncentruotas į aktyvius ir konkrečius mokytojų veiksmus, padėsiančius  spręsti įsisenėjusias ydingas mokytojų darbo apmokėjimo problemas. Juk ne paslaptis, jog mokytojams nuolat deleguojamos darbo sutartyje nenumatytos funkcijos ar pridedama papildomų darbų, už kuriuos nesumokama. Tad visus ,,perdirbimus“ nutarta fiksuoti ir palyginti su oficialiai skiriamu darbo krūviu. 

Į planą įsirašytas ir kitų, mokytojams skausmingų, klausimų sprendimas. Tai aprūpinimas darbo priemonėmis, darbas per mokinių egzaminų sesiją bei budėjimas pertraukų metu. Nesant aiškaus reglamentavimo, mokyklose pritaikomi ,,įvairūs scenarijai“, deja, dažniausias iš jų –  neapmokamas budėjimas pertraukų metu, spaudimas dalyvauti egzaminų sesijoje (dažnai nemokamai) ir už savo pinigus įsigyjamos darbo priemonės. Dėl šių priežasčių mokytojai jaučiasi nuvertinti.

Kitas svarbus naujų mokslo metų uždavinys – tai kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas, kuris leidžia apibrėžti ir įtvirtinti konkrečius susitarimus įstaigoje, gerina darbo sąlygas bei formuoja  bendradarbiavimo kultūrą konkrečioje įstaigoje. Šiuo klausimu mokytojus konsultavo advokatas Karolis Gerbauskas. Mokymo dalyviams buvo paaiškintos derybų dėl kolektyvinės sutarties procedūros, dažniausiai iškylančios problemos. Ypač daug susidomėjimo sulaukė konkrečių atvejų aptarimas. 

Ypač džiugu tai, kad mokymų metu pritarimo sulaukė LŠDPS strategija, kuri buvo gludinama jau nuo ankstyvo pavasario, surinkus profsąjungos narių idėjas. Šios strategijos rengimą moderavo lektorius Vytautas Gaidamavičius. 

Paskutinė mokymų dalis – tai viešojo kalbėjimo mokymai. Kadangi šie įgūdžiai reikalingi kiekvienam mokytojui, kaskart  klasėje kalbančiam viešai, ši veikla abejingų nepaliko. Ypač daug emocijų kilo atliekant praktines užduotis, kurias, kaip ir visus viešojo kalbėjimo mokymus, vedė lektorė Giedrė Vaičekauskienė.

,,Tylinčių niekas negirdi“, – šiais žodžiais, skatinančiais aktyviai veikti, vykusius mokymus apibendrino LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas. Taigi, esame pasirengę naujiems mokslo metams bei aktyviam išsikeltų tikslų įgyvendinimui.

 

LŠDPS informacija