Žemaitijos konferencija Palangoje 2010-06-04 (FOTO)

2010-12-14

pal2

2010 vasarą Palangoje vyko Žemaitijos regiono susivienijimo konferencija „Naujojo LR Švietimo įstatymo įtaka ugdymo procesui ir pedagogų statusui.“

Renginyje dalyvavo švietimo ir mokslo viceministras V.Bacys, LR Seimo atstovai, Telšių rajono vicemeras V.Kleiva, Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Mažeikių rajonų švietimo skyrių vedėjai, įvairių ugdymo įstaigų vadovai, kiti atsakingi asmenys.

pal1pal3pal5pal6pal7

Konferencija prasidėjo Žemaitijos regiono lyderio E.Jesino sveikinimo žodžiu. Po įžanginės kalbos LŠDPS pirmininko pavaduotojas atminimo raštais apdovanojo pasižymėjusius profsąjunginėje veikloje narius. Trumpą kalbą pasakė viceministras: „Mielai sutikau dalyvauti renginyje. Dalyvausiu ir kitą dieną jūsų darbo grupės posėdyje. Tikiuosi išgirsti keliamas problemas ir·kritikos. Kritika skatina konstruktyvų mąstymą“,- kalbėjo V.Bacys.

Pasibaigus įžanginei daliai pranešimą „Bendradarbiavimo su valdžios institucijomis rezultatai siekiant geresnių darbo sąlygų ir socialinių, ekonominių garantijų“ skaitė E. Jesinas. Pranešime buvo apžvelgta Žemaitijos regioninio susivienijimo veikla ginant mokytojų interesus, paliestos ir profsąjunginės veiklos problemos. Žemaitijos lyderis pažymėjo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko R.Dagio, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko V.Stundžio, švietimo ir mokslo ministro G.Steponavičiaus pastangas palaikyti socialinį dialogą. „Šiuo metu ministerijoje dirba Žemaitijos susivienijimo darbo grupė, pats atstovavimo procesas vyksta konstruktyviai. Tačiau nesakome, kad būsime visą laiką geri. Jei iškils būtinybė, imsimės ir poveikio priemonių, juolab Žemaitijos regionas visada esant reikalui buvo labai aktyvus. Jis moka tai daryti“, – kalbos pabaigoje teigė E.Jesinas.

Kitas pranešėjas viceministras V.Bacys pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos poziciją dėldaugelio švietimo sistemos problemų. „Bandysime diskutuoti šiomis temomis darbo grupėje“, – pasisakymą pabaigė viceministras.
Klaipėdos universiteto doc. dr. V.Raudys kalbėjo apie skandinavijos šalių švietimo sistemų ypatumus. „Danijos švietimo sistema pradėta kurti bemaž 400 metų anksčiau nei Lietuvoje. Visų skandinavijos šalių švietimo sistemos tik evoliucionavo, nebuvo siekiama staigių pokyčių, ko negalima teigti apie švietimo procesus Lietuvoje“, – kalbėjo V.Raudys. Docentas palietė ir profesinių sąjungų vaidmenį švietime, jos svarbą pačios sistemos funkcionavimo stabilumui. „Lietuvoje mokytojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, sudaro apie 92 procentus. Tai rodo geresnes pedagogų socialines garantijas. Skandinavijos šalyse šis procentas siekia apie 84 procentus“, – teigė V.Raudys.
Vėliau pasisakė kiti pranešėjai. Klaipėdos savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vedėja L.Prižgintienė kalbėjo apie moksleivio krepšelio metodikos ydas, G.Marozas, Tauragės raj. susivienijimo pirmininko pavaduotojas,- apie kaimo mokyklų išlikimą. Turiningą pranešimą „Mokyklų tinklo pertvarkos įtaka tolimesniam švietimo prieinamumui“ skaitė Lietuvos tėvų forumo tarybos narys A.Murauskas. Jo nuomone, švietimo kokybei·būtų galima padaryti dar daugiau, jei tėvai ir profesinės organizacijos vystytų partnerystę.

Pasisakius A.Murauskui Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė J.Čejauskienė trumpai apžvelgė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų socialinę padėtį ir darbą. Vėliau vyko diskusijos, kuriose aštriai buvo keliama būtinybė atlikti švietimo reformos auditą. Pasisakyta ir darželių-mokyklų išsaugojimo tema.

Birželio penktą dieną konferencijos dalyviai dirbo šiose darbo grupėse: ikimokyklinio ugdymo krepšelio·metodika (vadovai: Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė J.Čejauskienė, Klaipėdos m. Regos centro profsąjungos pirmininkė R.Bytautienė ), moksleivio krepšelio metodika (vadovai: Z. Jesinienė, Telšių raj. susivienijimo pirmininkė, I.Kopeikinienė, Akmenės raj. susivienijimo pirmininkė), Švietimo įstatymo privalumai ir ydos (vadovai: E.Jesinas, LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regioninio susivienijimo·pirmininkas, Gediminas Marozas, Tauragės raj. susivienijimo pirmininkės pavaduotojas ), Mokytojo statusas-pareigybės aprašas (vadovai: B.Vaičikauskienė, Klaipėdos raj. susivienijimo pirmininkė, N.Dargužienė, Klaipėdos m. susivienijimo pirmininkės pavaduotoja).
Pasibaigus darbui grupėse buvo priimta rezoliucija.