Deryboms prasidėjus – ŠRL streikus atideda

2012-02-14

PK9

2012 m. vasario 13 d. Švietimo ministro G. Steponavičiaus iniciatyva įvyko susitikimas su protestuoti susiruošusių profesinių sąjungų atstovais.  Susitikime ministras fiksavo, kad ŠMM pasirengusi operatyviai spręsti keliamus reikalavimus. Susitikimai prasidės jau kitą savaitę. Bus užtikrintas intensyvus finansavimo  problemų sprendimas, susitinkant su tų rajonų savivaldybių, mokyklų bei profsąjungų vadovais, kuriems jaučiamas lėšų stygius, o nuo kitų metų ministerija pažadėjo iš savivaldybių nebesusigrąžinti lėšų dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, paliekant jas švietimo reikmėms.

Bus skaidrinamas 5 proc. MK lėšų perskirstymo savivaldybėse procesas. Viceministras V.Bacys įsipareigojo nedelsiant išsiųsti savivaldybėms ir profsąjungoms raštus, kaip perskirstymas turėtų vykti.

Konstatuota, jog nauja  mokytojų atestacija nėra įsigaliojusi. ŠMM prisiėmė pareigą atsakingai suderinti visus atestacijos klausimus su suinteresuotomis pusėmis, taip išvengiant  radikalių sprendimų. Abi pusės sutiko iš naujo peržiūrėti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenis. Profsąjungiečiai pritarė, kad ten yra ir daug gerų, progresyvių dalykų, o tuos dėl kurių labiausiai baiminamasi reikėtų išbraukti.

Švietimo ministras pažymėjo, jog karštas problemas būtina pradėti spręsti iki kovo 1 dienos.

Po  susitikimo su ministru,  ŠRL regionas stabdo dalyvavimą streikuose.

Nors streikų iniciatoriai ir yra pareiškę, jog jie reikalauja dvišalių derybų, darbo grupėse nedalyvaus ir   žada toliau protestuoti, ŠRL mano, jog ministro pasiūlyta derybų forma yra pakankama. LŠDPS iš streikų patirties žino, kad  kitokia derybų forma šiai dienai  teisiškai nėra įmanoma .

Juolab, streikų organizavimas aiškiai stokoja solidarumo principo laikymosi. Akivaizdžios ir streikų organizavimo spragos.

Apie organizuojamus  streikus LŠDPS, kaip ir kitos į Centrą susibūrusios profesinės sąjungos, sužinojo tik iš spaudos. Nei giluminiai streikų motyvacijos klausimai, nei  reikalavimai, nei konkretūs terminai, nei streikų organizavimo strategija  visų švietimo profsąjungų nebuvo aptarti. Pristatydami streikus visuomenei, iniciatoriai šalinosi kitų švietimo profesinių sąjungų dalyvavimo.

LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius, kviestas pristatyti streikų organizavimo aktualijų  į ŠRL posėdį Panevėžyje, kažkodėl nevyko. LŠDPS Žemaitijos regiono pirmininkas E. Jesinas buvo informuotas apie  LŠDPS prezidiumo 2012 vasario 2 darbotvarkę, kurioje buvo personaliai įrašytas pristatyti streikų organizavimo klausimus. Tačiau  posėdyje  nedalyvavo.

Mūsų duomenimis, streikuose  centralizuotai  nedalyvaus ir visos į LŠSDPS Centrą susibūrusios profsąjungos.  Bus apsiribojama logistine pagalba pavienėms streikuoti norą pareiškusioms organizacijoms.

ŠRL buvo nutarusi organizuoti LŠDPS streikus savo iniciatyva. ŠRL regionas anksčiau yra skelbęs, jog LŠDPS organizacijos yra pasirengusios streikuoti  Zarasų, Visagino, Ignalinos, Panevėžio rajonuose.

Esant išvardintoms aplinkybėms, LŠDPS ŠRL regionas stabdo savo dalyvavimą streikuose. Atnaujinto dalyvavimo protesto akcijoje  klausimas bus svarstomas tuo atveju, jei derybų su ministerija rezultatai ŠRL netenkins.

Šiaurės rytų regiono pirmininkas A. Navickas

LSDPS_logas-tikras