Derybų su ministerija pradžia. Šakinė kolektyvinė sutartis tik LŠDPS nariams?

2019-05-17

xcb

2019 gegužės 05 d. įvyko pirmasis streikavusios LŠDPS ir Švietimo ministerijos susitikimas dėl šakinio susitarimo, į kurio turinį turi “gulti”  streikavusių mokytojų reikalavimai.

Prie apvalaus posėdžių stalo susirinkę mokytojų ir ministerijos atstovai buvo geros, darbingos nuotaikos.

Posėdį pradėjęs ministras Algirdas Monkevičius pasidžiaugė profsąjungos ir ministerijos dialogu.

Prasminga kai ministerija ir socialiniai partneriai kartu svarsto klausimus. Nors misijos skiriasi, jūs atstovaujate mokytojų sąlygas, rūpinatės tuo, kas nukreipia į svarbiausią tikslą, vaikų rezultatus. Siekiam to paties. Mokytojas yra ne tik profesionalas, kuris ugdo ir kuria rezultatą, kartu yra ir pilietis, naudingas valstybei,“- kalbėjo A. Monkevičius.

„Konstruktyvus dialogas, turi būt grindžiamas racionaliais argumentais ir pasitikėjimu. Turime apsispręsti kokiu stilium norime bendradarbiauti. Pasitikėjimas po truputį atsiranda. Nebijokime matyti klaidas, jas tobulinti,“ – prieš pristatydamas ministerijos derybinę grupę, kuriai vadovauti pavesta Ekonomikos departamento direktorei Eglei Radėnienei, įžanginę kalbą baigė ministerijos vadovas.

Po ministro pasisakymo kalbėjęs A. Navickas pasidžiaugė Vyriausybės sprendimu įgalioti ministeriją derėtis dėl šakinės sutarties su LŠDPS.

„Privalome susitarti, susiderinti, būtų gerai kalbėtis ne ultimatumais, o sutartis taptų pagrindu kurti toliau sisteminius pokyčius. Vien varnelių po formaliais darbais nesiekiame. Norėtume, kad švietimo šakoje būtų viena sutartis ir galiotų visiems mokytojams, bei atitiktų visos švietimo bendruomenės lūkesčius. Deja, dalis mokytojų nėra profesinėse sąjungose, o kolegos iš kitų profesinių sąjungų nelinkę bendradarbiauti ir kartu siekti geresnių sąlygų mokytojams, tikimės jų politika ateityje keisis. Šiuo metu mes derėsimės dėl savo sąlygų ir savo sutarties. Todėl nenorėtumėm daugiašalių derybų. Mūsų manymu tai nebūtų konstruktyvus procesas.“ – pažymėjo LŠDPS pirmininkas.

Susitarta dėl protokolo, derybų intensyvumo ir siektinos derybų pabaigos datos

Vėliau prasidėjusiose diskusijose institucijų atstovai diskutavo dėl susitikimuose randamų sprendimų fiksavimo būtinumo ir sprendimų priėmimo. Ministerija sutiko su profsąjungos pasiūlytu sprendimų priėmimo būdu ieškant bendro sutarimo.

Dėl protokolo rengimo ir jo turinio didelių diskusijų išvengta. Protokolą, kuriame bus fiksuojami nutarimai, rengs ministerija ir teiks kitai pusei derinti. Bus posėdžiaujama ketvirtadieniais, jeigu šalys nesusitrs kitaip.

Ministerijos teigimui, esą galutinę derybų datą sieti su 2021 metų biudžeto priėmimu, profsąjunga prieštaravo. A. Navicko teigimu, reikėtų baigti derybas iki Liepos 1 dienos, ir tai įmanoma, juolab ministerija jau turi visus streikavusių mokytojų pasiūlymus, o profsąjunga preliminarius atsakymus.

Kolektyvinis susitarimas tik LŠDPS nariams?

Vienas klausimas, kurį iškėlė ministerija buvo svarstomas kiek ilgiau, nors sprendimo neieškota.

Nuo 2018 metų Liepos mėnesio galiojančiame Darbo kodekse teisės norma įtvirtina reikalavimą, jog šakinis susitarimas taikomas tik profesinių sąjungų nariams.

Derybininkai kiek ilgiau diskutavo dėl šios normos įpareigojimo. Kilo nemažai klausimų. Pavyzdžiui, kas vyktų su mokinių skaičiumi klasėje ar kontaktinių valandų nustatymu, kitu reikšmingu susitarimu. Kaip toks susitarimas būtų įgyvendinamas profesinės sąjungos nariui ir nesančiam tokioje bendrijoje nariui? Ar LŠDPS pasiektas susitarimas galios visų mokytojų profsąjungų nariams ar tik susitarimą pasiekusios konkrečios profsąjungos?

Dėl šių klausimų susitarta kreiptis į SADM išaiškinimo.

Kitas derybininkų posėdis vyks gegužės 29 dieną. Ministerija pageidavo ilgesnio laiko peržiūrėti streikų metu įteiktų reikalavimų turinį ir jų įgyvendinimo galimybes.

 

LŠDPS informacija