Darbo krūvio mažinimas

2011-04-20

skeciai-grazi

 

Dėl įvairių priežasčių ugdymo įstaigose mažėja darbo krūvis. Kai situacija paliečia darbuotoją tiesiogiai, nebeaišku, kaip reikia elgtis ir ko galima reikalauti. Su darbo krūvio mažinimu yra glaudžiai susijęs darbo apmokėjimo sąlygų keitimas. Pedagogų atlyginimai nustatomi remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2711 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Tačiau be jokios abejonės jiems taip pat galioja ir bendrosios Darbo kodekso normos dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo.

 Darbo kodeksas įtvirtina, kad darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, tačiau nurodoma, jog darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.  Maža to, DK imperatyviai nurodoma, jog tuomet, kai nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos, darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų įsigaliojimo.

Darbuotojui nesutinkant dirbti pakeistomis sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Tačiau, pasak Darbo kodekso komentaro autorių, ši norma yra siunčiamoji. Tai reiškia, kad darbo sutarties nutraukimo pagrindas yra ne darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis darbo sąlygomis (tai yra tik darbo sutarties nutraukimo priežastis), o aplinkybės, nurodytos DK 129 str. dispozicijoje. Darbdaviui reikės įrodyti, kad buvo svarbi priežastis nutraukti darbo sutartį, laikytis atleidimo iš darbo taisyklių ir numatytų garantijų.

Darbuotojui nevertėtų delsti ginti savo teises, nes pavėluotai kreipusis į darbo ginčą nagrinėjantį organą bus galima daryti prielaidą, kad darbuotojas išreiškė sutikimą dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis.

LSDPS_logas-tikras