Darbo grupėje pristatyti „ikimokyklinukų“ darbo organizavimo modeliai

2011-06-03

iksmm3

Š.m. birželio 2 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko dar vienas darbo grupės dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbo sąlygų gerinimo posėdis. Primename, kad šioje darbo grupėje darbuotojus atstovauja LŠDPS IUĮDPSC atstovai. Grupės vadovė G.Šeibokienė, ŠMM ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pristatė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo organizavimo modelius, kuriuos pritaikius pakiltų auklėtojų padėjėjų statuso patrauklumas bei pagerėtų darbo kokybė. Tokių modelių siūlomi keturi – grupėje dirbtų:

–      auklėtoja, auklėtojos padėjėja, turinti pedagoginį išsilavinimą ir techninis darbuotojas;

–      auklėtoja ir auklėtojos padėjėja, turinti pedagoginį išsilavinimą;

–      dvi auklėtojos;

–      dvi auklėtojos ir techninis darbuotojas.

Pristatė šių modelių pritaikymo pliusus ir minusus, socialinius, ekonominius efektus. Darbo grupės nariai, kaip priimtinausius, atrinko pirmąjį ir ketvirtąjį modelius. Nuspręsta iki š.m. birželio 7 d. teikti pasiūlymus šių modelių papildymui bei jų įgyvendinimui.

Taip pat buvo svarstytas klausimas dėl LŠDPS atstovų dalyvavimo sukuriant ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos išorinio vertinimo sistemą, įtvirtinant prielaidas darbuotojų atstovams dalyvauti lėšų  kontrolės procesuose. Kol kas šiai sistemai kurti jokie žingsniai nėra padaryti, bet ministerijos atstovai pažadėjo būtinai kviestis socialinius partnerius kai procesas prasidės.

Posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl LŠDPS Žemaitijos regiono siūlymo „sutaupytas IUK lėšas palikti įstaigoms ir leisti naudoti ugdymo reikmių gerinimui“. Išsakyta nuomonė, kad tos lėšos negali būti sutaupytos. IUK skiriamas tikslingai apskaičiuotas, tik 4 valandoms, o ikimokyklinio ugdymo pedagogai dirba daugiau valandų ir iš krepšelio leidžiama apmokėti ne mažiau kaip 4 valandas, todėl tų lėšų kaip ir neišeina sutaupyti. Darbo grupės nariai sutarė, kad tokios problemos neturėtų kilti, nes tai parodytų įstaigos darbo kokybės trūkumus.

Susitarta, dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų sąlygų gerinimo, švietimo ir mokslo ministrui teikti pasiūlymus: didinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo nekontaktines valandas iki 6 valandų per savaitę (šiuo metu yra 3 nekontaktinės val. per savaitę iš 36 darbo valandų – 1 etato) bei taikyti pristatytus darbo organizavimo modelius, kurie pakeltų auklėtojos padėjėjos pareigybės statusą ir didintų ugdymo kokybę.

LSDPS_logas-tikras