Darbo grupė, tobulinanti švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką

2021-05-28

Iš viso ministrės J. Šiugždinienės įsakymu patvirtinta 17 narių grupė. Balandžio-gegužės mėn. įvyko keturi darbo grupės susitikimai. LŠDPS atstovauja Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja Lilija Bručkienė. Pirmuose dviejuose susitikimuose didelis dėmesys skirtas darbo tvarkoms ir diskusijoms dėl informacijos viešinimo. L. Bručkienė buvo vienintelė atstovė, kuri teigė, kad informaciją galima viešinti ir ji neturi būti nuasmeninta, nes visi grupės nariai yra vieši asmenys, jie dalyvauja dėl savo užimamų pareigų, o ne asmeniškai – tuo metu atlieka visuomeninę veiklą arba tarnybinę pareigą. Organizacijų nariams svarbu, kokius interesus gina ir kokios pozicijos laikosi jų atstovai. Buvo pasiūlyta balsuoti ir didžiosios daugumos nutarta, kad galima dalintis tik darbo grupės protokolais, nuasmeninta informacija ir komentuoti protokoluose fiksuotus sprendimus. L. Bručkienė balsavimo metu susilaikė, nes mano, kad tokia nuostata pažeidžia informacijos laisvės tikslus. Taip pat buvo raštu kreiptasi į protokolą rašiusią specialistę, kad pažymėtų, jog vieningos nuomonės tuo klausimu nebuvo. 

L. Bručkienė

Taip pat trijų susitikimų metu daug dėmesio skirta mokytojų kompetencijų aprašo projektui ir E. Milešino pristatytam darbo apmokėjimo modeliui, grįstam ,,bazine pareigine alga“. Kilo įvairių klausimų ir diskusijų. Daugiausiai abejonių L. Bručienei sukėlė idėja naikinti kvalifikacines kategorijas ir už vedamas pamokas visiems mokėti vienodai, neatsižvelgiant į pamokų kokybę (teigiant, kad ji privalo būti vienoda). Manoma, kad problemos, susijusios su kvalifikacinėmis kategorijomis, išspręstos nebus, jų galimai dar padaugės Todėl ir siūlomų pertvarkų siejimas su nauju darbo apmokėjimo modeliu nepriimtinas. LŠDPS, kuriai L. Bručkienė atstovauja darbo grupėje, laikosi pozicijos, kad visi šitie pokyčiai nepagrįsti pirminiuose šaltiniuose pateikiama duomenų analize ir UNESCO ekspertų rekomendacijomis, jie neskatintų mokytojų motyvacijos ir negerintų jų materialinės padėties. Priimtas sprendimas nukelti svarstymus ne anksčiau 2023 rugsėjo 1 d. sveikintinas, tačiau siūloma ateityje pokyčius planuoti pasitelkiant projektų valdymo modelius – taip atsirastų daugiau nuoseklumo ir pagrįstumo.  

Raštu kreiptasi į protokolą rašiusią specialistę, kad trečiame protokole pažymėtų, jog nebuvo vienbalsiai iš esmės pritarta trims pedagogų kompetencijos vertinimo lygiams ir ,,bazinės algos“ apmokėjimo modeliui. Paprašyta patikslinti protokolus ir išreikštas lūkestis, kad ateityje bus fiksuojami ir oponentų teiginiai.

Ketvirtajame susitikime buvo svarstomas esamos darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.. Susitikimo pabaigoje L. Bručkienė pasiūlė birželio 10 d. įtraukti klausimą apie hibridinį mokymą ir dėl  jo kylančias problemas.