Dar viena LŠDPS teisininkų pergalė

2014-07-15

Prieš pusantrų metų Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ įvykęs konfliktas dėl kurį laiką gaudusios signalizacijos liepos 1 d. galutinai buvo išspręstas Lietuvos aukščiausiajame teisme (LAT). Teisėjų kolegija panaikino Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Raseinių rajono susivienijimo pirmininką Vytautą Bulotą kaltu pripažinusias Kelmės rajono apylinkės ir Šiaulių apygardos teismų nutartis ir nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą.

2012 m. gruodžio 19 d. rytą lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kaukiant signalizacijai V. Bulotas, atvedęs į darželį savo vaikus, bandė su įstaigos direktorės pavaduotoja Gina Juškiene aiškintis, kodėl nieko nedaroma signalizacijai išjungti. Stiprus garsas vėliau buvo nutildytas, tačiau pats V. Bulotas buvo apkaltintas sutrikdęs kartu su pavaduotoja buvusios jos mažametės dukros sveikatą.

LŠDPS Raseinių susivienijimo pirmininkas sveikina LAT sprendimą, praktiškai įrodžiusį, jog ši alinanti, didelių pastangų bei psichologinės įtampos pareikalavusi istorija tebuvo G. Juškienės kerštas už tai, kad jis aktyviai kritikavo darželio „Liepaitės“ administracijos darbą. Be to, faktas, kad G. Juškienė jau neina direktorės pavaduotojos pareigų, taip pat rodo, jog profesinė sąjunga ėjo teisingu keliu.

LAT argumentacija

Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai neteisingai nurodė straipsnį, kurį esą pažeidė V. Bulotas. Kelmės apylinkės teismas apkaltino pastarąjį pažeidus 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 19 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, kurios, kaip pažymi LAT, įtvirtina tam tikrus reikalavimus valstybei, o ne asmeniui. Deja, tai pro akis praslydo ir Šiaulių apygardos teisėjams.

Anot LAT nutarties, negalima bet kokių konfliktų ir neigiamų emocijų reiškimo vaiko akivaizdoje vertinti kaip administracinį teisės pažeidimą. „Tokiais atvejais siekiant padaryti išvadas dėl pažeidimo buvimo, itin svarbu vertinti susidariusios situacijos aplinkybių visumą, kurią sudaro ne tik atlikti veiksmai, bet ir konflikto tarp pažeidėjo ir kito suaugusiojo asmens priežastys, tikslas, pažeidėjo veiksmų kryptingumas vaiko atžvilgiu ir pan.“, – teigiama nutartyje.

Aukščiausiojo teismo teisėjai išskyrė ypatingą aplinkybę, kad visų įvykiuose dalyvavusių asmenų emocinį susijaudinimą ir tą lydėjusius veiksmus visų pirma provokavo ir paveikė vaikų darželyje įsijungusi signalizacija, kuri visiems kėlė įtampą ir neigiamus išgyvenimus. Teismas taip pat sutiko su A. Bulotu, kad jau pačios susitikimo aplinkybės, kurias iš dalies lėmė ir pati mažamečio vaiko mama, galėjo būti bauginančios vaikui, t. y. pati mama atsivedė mažametį vaiką į patalpą, kurioje kaukė signalizacija, ir, kaip teismų nustatyta, buvo prieblanda.

Darželio profsąjungos atkaklumas grąžino kolektyvui ramybę

Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ neramumai prasidėjo 2011 metų spalį, kai tuometinis rajono meras Remigijus Ačas įsiveržė tramdyti profesinę sąjungą kuriančių darželio darbuotojų.

Profesinė sąjunga iki šiol siekia užvesti baudžiamąją bylą dėl trukdymo profesinės sąjungos veiklai. Prokuratūra ne kartą nutraukė ikiteisminį tyrimą, tačiau prokurorų sprendimas vis skundžiamas teismui, kuris vėlgi kiekvienu kartu įpareigoja tyrimą tęsti.

Skandalinguoju mero R. Ačo įsiveržimu į jo svainės Aušros Jankauskienės vadovaujamos įstaigos profesinės sąjungos susirinkimą prasidėjo darbuotojams labai įtemptas metas. Profsąjunga vis kėlė administracijos darbo pažeidimus, kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, rašė rajono Švietimo, ugdymo ir kultūros skyriui, Švietimo ir mokslo ministerijai, Seimo nariams. Savo ruožtu darželio direktorė ir jos pavaduotoja, kartais peržengdamos ne tik teisėtumo, bet ir padorumo ribas, bandė darbuotojus „atvesti į protą“, kritikavo profsąjungą, įžeidinėjo jos tuometinę pirmininkę Romą Kasparavičienę.

Darbuotojų požiūris į G. Juškienės asmenybę labai aiškiai atsiskleidė 2013 m. vasario mėn. atliktoje darbuotojų apklausoje dėl mikroklimato įstaigoje. Darbuotojai jos elgesį įvardijo blogo mikroklimato priežastimi, tačiau nei savivaldybės švietimo skyrius, nei direktorė nieko nepadarė, kad situacija keistųsi, o darbuotojai nepatirtų nuolatinių užgauliojimų ir pažeminimų.

2013 m. vasarą, po Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo atlikto tyrimo įstaigoje, Raseinių rajono savivaldybei buvo pateiktos rekomendacijos, kas lėmė, jog pavaduotoja G. Juškienė buvo grąžinta į logopedės pareigas.

Pasak V. Buloto, nors dar liko neišspręsta direktorės A. Jankauskienės kompetencijos problema, tačiau šiuo metu darbuotojos darželyje „Liepaitė“ jaučiasi gerai, mikroklimatas kolektyve geras, profesinė sąjunga, kuri, beje, vienija daugiau nei pusę darbuotojų, turi geras sąlygas veikti. Tai patvirtino ir dabartinė įstaigos profesinės sąjungos pirmininkė Diana Kriskuvienė, kurios teigimu, pavaduotoja dirbant G. Juškienei kolektyvas jautėsi labai nesaugiai, juolab kad administracijos atstovė ir neslėpusi, jog jos tikslas – susidoroti su profesine sąjunga.