CESI generalinis sekretorius ragina Lietuvos vyriausybę tęsti reformas būtinai įtraukiant mokytojus ir profesines sąjungas

2021-08-20

Europos nepriklausomų profesinių sąjungų  konfederacijos (CESI) Generalinis sekretorius Klaus Heegeris, nuotoliniu būdu sveikindamas LŠDPS Diskusijų forumo ,,Kokie pokyčiai laukia švietimo sistemos?’’ dalyvius ir  visus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narius,  akcentavo, kad bet kokios reformos nebus sėkmingos be švietimo bendruomenės įsitraukimo, todėl ragina Lietuvos vyriausybę tęsti reformas būtinai įtraukiant mokytojus ir profesines sąjungas.

,,Klestinčios valstybės pagrindas yra kokybiškas švietimas: jis reikalingas visuomenei,   ekonomikai,  konkurencingumui, gerovei, demokratijai, taip pat  įtvirtinant žmogaus fundamentalias teises. Kitaip tariant, ateičiai.

Visuomenės, turinčios aukštos kokybės švietimo sistemą,  kuria  labiausiai vertingus žmogiškuosius išteklius: išmanančius, atsakingus, pasitikinčius savimi ir ryžtingus piliečius.

CESI Generalinis sekretoorius  K.Heeger,  patarėja švietimo klausimais M. Migliori ir Švietimo ekspertų komisijos (EDUC) pirmininkas S. Piroscia

Žinoma, taip buvo visada, bet galbūt dabar tai yra svarbiau nei bet kada, nes mes gyvename vykstant įvairiems revoliucinių transformacijų procesams –  nuo klimato kaitos ir didelių perėjimų prie globalizacijos ir skaitmeninimo. Tik atsakingi, pasitikintys ir ryžtingi piliečiai, susidūrę su iššūkiais, sugebės įveikti juos, nepamiršdami to, kas daro mus tokius, kokie esame.

Mokytojai yra atsakingi už šių žinių ir patirties perdavimą. Mokytojo vaidmuo yra esminis švietime. Todėl kokybiškas švietimas reiškia ne tik švietimo įstaigų, mokytojų, mokinių aprūpinimą pažangiausiomis technologijomis. Mums, ypač profesinėms sąjungoms, tai visų pirma reiškia investicijas į mokytojų išsilavinimą ir įdarbinimo sąlygas.

,,Mokytojo vaidmuo yra esminis švietime. Todėl kokybiškas švietimas reiškia ne tik švietimo įstaigų, mokytojų, mokinių aprūpinimą pažangiausiomis technologijomis. Mums, ypač profesinėms sąjungoms, tai visų pirma reiškia investicijas į mokytojų išsilavinimą ir įdarbinimo sąlygas.”

Ką tai reiškia?

Pirma, mokytojams turi būti mokamas tinkamas atlyginimas, kitaip gabūs jaunuoliai nesirinks tapti mokytojais.

Antra, norint tapti puikiu, išsilavinusiu ir gerbiamu mokytoju, taip pat reikalingas labai geras universitetinis išsilavinimas bei kokybiškas tolesnis tobulinimasis profesinėje veikloje.

Trečia, norint išlaikyti  mokytojų motyvaciją ir sugebėjimą sėkmingai dirbti  reikalinga aplinka, apsauganti juos nuo fizinio smurto ir per didelio psichologinio streso bei situacijų, nuolat didinančių darbo įtampą.

Galiausiai mokiniai, tėvai, visuomenė turi viešai pripažinti mokytojo autoritetą ir išreikšti pagarbą, kurios jie nusipelnė. Bet tai taip pat reiškia, kad mokytojai turi būti visų švietimo reformų centre. Dėl bet kokios reformos reikia konsultuotis su mokytojais, įsiklausyti į juos, nes  jie  geriausiai žino, kaip spręsti esamus iššūkius ir ko reikia švietimui.

,,Mokytojai turi būti visų švietimo reformų centre. Dėl bet kokios reformos reikia konsultuotis su mokytojais, įsiklausyti į juos, nes  jie  geriausiai žino, kaip spręsti esamus iššūkius ir ko reikia švietimui.”

Reformos nebus sėkmingos be švietimo bendruomenės įsitraukimo,  reformos ,,iš viršaus į apačią’’ nebus tinkamos. Bent jau mes tuo tikime, todėl raginame Lietuvos vyriausybę tęsti reformas būtinai įtraukiant mokytojus ir profesines sąjungas, o ne be jų.

<…> LŠDPS diskusijų forumas yra puiki ir labai reikalinga iniciatyva, užtikrinanti mokytojų dalyvavimą šiose reformose. Reformose, kuriomis turi būti siekiama pagerinti ilgalaikę švietimo kokybę, o ne per trumpą laiką įsisavinti valstybės pinigus. Netinkamos investicijos šiandien mums brangiai kainuos rytoj, “ –  kalbėjo CESI generalinis sekretorius.

Visą  video įrašą  galima rasti čia.

Europos nepriklausomų profesinių sąjungų  konfederacija (CESI)  – tarptautinė organizacija, į kurią Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga įeina kaip nacionalinio centro – Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, dalis. Daugiau  informacijos apie CESI čia.

LŠDPS informacija