Bendruomenės dalyvavimo skiriant vadovus bus mažiau

2015-05-13

alt

Nuo birželio 29 dienos įsigalios nauja švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka. Balandžio 28 d. švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis patvirtino Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą.

Pakeistoje tvarkoje numatyta, kad kandidatus į bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų konkurso atrankos komisijas teikia ir mokyklos taryba (vieną narį). Ankstesniame reglamentavime buvo kita nuostata – vieną mokytoją į komisiją  deleguodavo „ mokyklos tarybos nariai, atstovaujantys mokytojams“, tačiau  į komisiją papildomai buvo deleguojami du tėvų ir vienas mokinių atstovas. Tad visa bendruomenė, anksčia turėjusi galimybę į komisiją skirti keturis narius (mokytojų, tėvų ir mokinių atstovus), dabar turės išsirinkti vieną, kurį deleguos mokyklos taryba.

Tiesa, naujoje tvarkoje galimybę dalyvauti komisijos posėdžiuose turės švietimo įstaigos profesinių sąjungų ar darbo tarybos atstovas, tačiau – tik stebėtojų teisėmis.

Pasak ministerijos, vienas svarbiausių mokyklų vadovų pareigoms eiti konkurso pakeitimų yra šis – pretendentai į vadovus privalės susipažinti su švietimo įstaigos, kuriai nori vadovauti, situacija ir pristatyti savo parengtas gaires bendruomenei. Jie galės lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams – ir su mokiniais, stebėti pamokas ir pan.

Naujas vadovų skyrimo tvarkos aprašas.