Balandžio 20 d. LŠDPS tarybos posėdyje

2022-04-27

Balandžio 20 d. vyko mišrus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tarybos posėdis: dalis  tarybos narių rinkosi į LŠDPS būstinę Vilniuje, Vingrių gatvėje 6A, kiti susirinkime dalyvavo nuotoliniu būdu per Zoom.

Posėdžio metu aptarti klausimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių didinimo, Šakos kolektyvinės sutarties, LŠDPS VIII ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo organizavimo  ir kita.

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė – Stundžienė informavo, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga išsiuntė raštus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir  Sveikatos apsaugos ministerijai  dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nepritarimo Lietuvos higienos normų pakeitimui – ugdomų vaikų skaičiaus grupėse didinimui. Atsižvelgdama į tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakoregavo savo ketinimus ir pasiūlė pakeisti  Lietuvos  higienos normas sudarant  galimybę darželio grupės vaikų skaičių didinti dviem vaikais, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal LR  Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr.224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, ribotai – iki 2023 m. rugsėjo 1d. Nutarta ir toliau laikytis LŠDPS pozicijos – nepritarti higienos normos pakeitimui.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas informavo apie dalyvavimą nuotoliniame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasitarime dėl Vyriausybės inicijuotos vienos šakos kolektyvinės sutarties.  Tarybos nariai priėmė sprendimą, jog jei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos gaus kvietimą derėtis dėl bendros Šakos kolektyvinės sutarties, dalyvaus, jeigu negaus kvietimo, inicijuos Šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimą.

Posėdyje priimta LŠDPS VIII ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo organizavimo tvarka: patvirtinti pirmininkaujantys, sekretoriatas, balsų skaičiavimo mandatų, revizijos komisijos bei Suvažiavimo darbotvarkė ir reglamentas.

 Posėdžio pabaigoje LŠDPS pirmininkė E. Leiputė – Stundžienė pristatė skaidres apie Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir Šakinės kolektyvinės sutarties taikymą, aptarti kiti aktualūs klausimai.

LŠDPS informacija