Atleidimas iš darbo: prieš ar po atostogų?

2012-04-02

 

Kada vyksta atleidimas iš darbo: prieš ar po atostogų (birželį ar rugpjūtį)? Įspėti apie atleidimą ir atleisti galima tiek birželį, tiek rugpjūtį. Atleidimo ir atostogų klausimą reglamentuoja DK 177 str. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Taigi, atostogos darbuotojo pageidavimu gali būti suteikiamos arba jam gali būti išmokama piniginė kompensacija.

Remiantis DK 130 str. 4 d. Įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo.

LSDPS_logas-tikras