Atkurta Kaišiadorių trišalės švietimo tarybos veikla

2015-07-13

Liepos 9 d.  Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, administracijos direktorius Česlovas Neviera, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius pirmininkė Rita Mikučiauskienė ir dviejų Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų vadovai Irena Šimkūnaitė ir Vytautas Silvanavičius pasirašė atnaujintą susitarimą dėl Trišalės švietimo tarybos įsteigimo. Trišalė švietimo taryba savo veikloje vadovausis patvirtintais atnaujintais nuostatais bei darbo reglamentu.

2009 m. liepos 10 d. bendradarbiavimui ir socialinei partnerystei tarp Kaišiadorių savivaldybės, mokyklų vadovų asociacijos bei švietimo darbuotojų profesinių sąjungų buvo įkurta Trišalė švietimo taryba. Ji veikia savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu. Po savivaldybių tarybų rinkimų susitarimas yra atnaujinamas.

Vieną kartą Trišalės švietimo tarybos veikla pasirašius naują susitarimą buvo atkurta 2011 m. liepos 5 d.

altŠi struktūra sukurta tam, kad užtikrintų nuolatinį, nuoseklų socialinį dialogą tarp steigėjo – Kaišiadorių r. savivaldybės, švietimo įstaigų vadovų bei darbuotojų atstovų – profesinių sąjungų. Šešerius metus veikianti Trišalė švietimo taryba gana sėkmingai atliko šias funkcijas.

Nuotr. viršuje iš kairės: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkė Rita Mikučiauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera, Kaišiadorių savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Silvanavičius, Kaišiadorių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Irena Šimkūnaitė.

Kaišiadorių r. švietimo darbuotojų profesinės sąjungos inf.