Aptarti profesinio ir neformaliojo ugdymo mokytojų etatai

2017-09-14

Rugsėjo 14 d. įvyko pirmasis po vasaros darbo grupės, rengiančios etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, posėdis. Šį kartą buvo nagrinėjamas profesinio ir neformaliojo ugdymo mokytojų etatinis darbo apmokėjimas.

Posėdyje dalyvavusios neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovės pareiškė prieštaraujančios parengtam modelio projektui, nes esą savivaldybės neskirsiančios tam papildomų lėšų.

Jos bei profesiniam ugdymui atstovaujanti posėdžio dalyvė (kol kas ne darbo grupės narė) taip pat atkakliai laikėsi pozicijos, kad profesinio ir neformaliojo ugdymo mokytojai etate turėtų kuo daugiau kontaktinių valandų. Esą jie nuolat dirbantys tiesiogiai su mokiniais. Profesinių sąjungų atstovai darbo grupėje siekė sumažinti kontaktinių valandų skaičių etate, nes ir minėti pedagogai dirba daug tokio darbo, kuris nėra susijęs tiesiogiai su vaikais, o už jį jiems nėra apmokama.

Posėdyje vis dėlto konstatuota, kad parengtas modelis tinka ir kitiems mokytojams, kurių darbo apmokėjimo sistema nėra etatinė. Kitame posėdyje bus balsuojama dėl to, kiek kontaktinių valandų turėtų būti profesinio ir neformaliojo ugdymo mokytojų etatuose. Taip pat bus pristatyta, kokia forma ketinama etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį įteisinti.

Bendru sutarimu nuspręsta, jog pabaigus kurti etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį, bus diskutuojama ir apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimą.

Kitas darbo grupės posėdis numatytas rugsėjo 28 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai grupėje atstovauja pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

LŠDPS inf.