Apie diržus ir argumentų stoką

2012-02-21

V._Bulotas1

Išgyvename ne pačius lengviausius laikus. Kasdien tik ir girdime apie taupymą diržų veržimąsi. Kitas, gerai į tai įsijautęs, žiūrėk, ne toje vietoje diržą užsiveržia. Mokytojai jau susitaikė su tuo, kad 4 proc. mažės mokinio krepšelis. Žinom ir tai, jog tai įtakos pertvarkas: mokyklos uždaromos, klasės didinamos. Taupymo psichozės akivaizdoje niekas nebekreipia dėmesio į tokias „smulkmenas“, jog taupymas mažina mokymo kokybę. Nors švietimo ministerijos vienas tikslų išlieka mokytojo kūrybiškumas, bet apie tai kalbėti šiandien būtų net nepadoru- kūrybiškas mokytojas su diržu ant kaklo. Apie kokį kūrybiškumą begalima šiandien kalbėti, kai mokytojas nebesijaučia saugus dėl savo ateities?

Taupymas vyksta valstybinių lygiu. Bet… Mokinio krepšelis bus mažinimas nuo rugsėjo 1 d., o kai kurių mokyklų pedagogai jau dabar gavo įspėjimus, kad bus keičiamos darbo sąlygos. Jau žinome, jog bus mažinamos lėšos kvalifikacijos kėlimui, būreliams ir kt. Tik koeficiento kol kas pažadėjo nemažinti.

Iš pirmo žvilgsnio, toliau nuo mokyklos esančiam žmogui, gali atrodyti, jog taip ir reikia: vaikų mažėja, tai ką jau bedarysi. Tačiau realiai ši situacija mokytojui užčiaupia net burnas. Kokios gali bebūti diskusijos bet kokiu klausimu, kai žinai, jog bet kada gali atsidurti tarp išspirtųjų? Jei tikėti pastaruoju metu parengtu Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012- 2015 metų bendruoju planu, tai 2012 metais rajono mokyklose dėl mokinių mažėjimo ir būsimų struktūrinių pokyčių mažės 47 mokytojų etatai. Neliks vieno mokyklos direktoriaus ir 4 direktoriaus pavaduotojų ugdymui. 2013 metais mažės dar 8-iais mokytojų etatais, 2014 metais- 3-imis, 2015 metais- 13-ka mokytojų etatų. Argumentas, jog nuolat mažėja mokinių, neleido išlikti ir Raseinių pagrindinei mokyklai.

Tik kažin, ar labai daug sutaupysime? Juk tiems mokytojams reikės mokėtų išeitines. Tiesa, ir šiuo atžvilgiu mokytojai liks nuskriausti, nes pastaruoju metu labai mažėjo darbo krūviai, kitam gal trečdalis anksčiau turėtų pamokų bebuvo likę. Krūviai mažėjo ne dėl mokytojo kaltės, bet išeitinės bus skaičiuojamas nuo sumažėjusio krūvio. Darbo kodekso 125 str. leistų šią skriaudą spręsti „šalių susitarimu“, bet savivaldybėje sako, jog lėšų tam nėra. Su tuo būtų galima ir sutikti, jei čia pat nevyktų priešingi dalykai- savivaldybė sumanė steigti dar vieną vaikų darželį. Mokyklose vaikų katastrofiškai mažėjo, o darželyje jų bus? Ir bus tiek,  kad prireikė net naujos švietimo įstaigos?

Pagal čia jau minėtąjį mokyklų pertvarkos planą, vaikų skaičius ir toliau Raseiniuose mažėja. Jei lygintume praėjusius metus su 2001-aisiais, ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius sumažėjo 965. Tai- bauginantys skaičiai, su kuriais negalima nesikaityti. Už tai sumanymas steigti naują vaikų darželį man atrodo šiek tiek abejotinas. Aš jokiu būdu nesakau, jog naujo darželio nereikia. Gal jų net dviejų reikia? Bet kur argumentai, galintys mane tuo įtikinti? Ar kas nors girdėjote, kad bus Raseiniuose dar vienas vaikų darželis? Sako, tėvai prašo. Kiek tų tėvų prašo? Ar buvo nors kokia apklausa tuo klausimu? O gal kitaip aiškintasi? O gal užteko vienos mamytės laiško ir R.Ačo noro?

Kliūva ir tai, jog sprendimo projekte nėra net nurodyta vieta, kur galėtų būti naujasis darželis. Jei tai planuojama padaryti pastate, kur yra Katalikiškosios dvasios klasės (apie ką neoficialiai jau kalbama), būtų atimta teisė ir galimybė gausiausiai gyvenamoje miesto teritorijoje užtikrinti mokymosi prieinamumą bent mažiausiems mokiniams. (Juk Raseinių pagrindinė mokykla 2012 metais likviduojama).

Perkelti Katalikiškos dvasios klases į Raseinių pagrindinės mokyklos pastatą (o tai jau yra padaryta dėl „Saulutės“ darželio renovacijos) prieštarautų ne kartą mokyklos uždarymo šalininkų teiginiams, kad Raseinių pagrindinė mokykla ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazija yra po vienu stogu ir tuo blogina abiejų mokyklų egzistavimo kokybę. Nors oponentai tada sakė, jog pagrindinė mokykla yra atskirame pastate, tačiau valgykla ir sporto sale abi mokyklos naudojosi bendrai. Taigi, įvykus tokiam perkėlimui, sąlygos Katalikiškos dvasios mokyklos mokiniams akivaizdžiai pablogėtų. Nevalia nepastebėti ir to, jog gimnazijoje, didėjant moksleivių skaičiui, neišvengiamai reikės papildomų patalpų. Tad kai viską krūvon sudėlioji, imi nebesuprasti tokių valdžios užmačių. Jau visa virtinė metų švietimo įstaigos raginamos taupyti, veržtis diržus, neva ekonominiais motyvais grindžiant daromos pertvarkos, o tuo pat metu be jokių diskusijų steigiamas naujas darželis. Dar viena papildoma finansinė našta kraunama rajono biudžetui. Labai gerai žinau, kad Raseiniuose vaikų darželiuose vietų nėra per daug, kad į juos vaiką patalpinti nėra lengva, bet gal šią problemą galėtų padėti išspręsti privačių darželių atsiradimas? Gal reikėtų sudaryti sąlygas, kad jie tokie kurtųsi, užuot puolus steigti naują įstaigą?

Manęs net nestebina, o jau glumina mūsų valdžios baimė diskusijoms. Bet juk tik ginčuose, diskusijose gali gimti tikra tiesa. Nedemokratiškas valdymo stilius kelia daug įtampos, o jos ypač šiandien taip niekam nereikėtų.

O dabar trupučiuką norėčiau pakalbėti kaip eilinis pilietis. Ar jūs kada girdėjote, kad mūsų meras būtų kur nors suklydęs? Aš nesu girdėjęs. Skaitau „Veide“ jo reklaminį, skaitau „Alio Raseiniuose“ ir visur tas pats argumentas, kodėl reikėjo savivaldybėj pertvarkos- nagi vienas darbuotojas nemokėjo dirbti kompiuteriu. Ir dėl to vieno prireikė visos pertvarkos?

Bet už tai net šiurpu skaityti šiandienos „kompetentingųjų“ pasisakymus. Skaitau vicemero S.Vaičiaus kalbą, išrėžtą rajono tarybos posėdyje apie Tėvynės meilę ir atsistebėti negaliu- iki tokio nusišnekėjimo net Kauno Šustauskas nebuvo priėjęs. Paskaitykim drauge: „…kai kurios jėgos, norėdamos sumenkinti mūsų valstybės autoritetą, prieš valstybines šventes -Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją- propaguoja nieko bendro neturinčias su mūsų istorija, tradicijomis ir etnokultūra šventes Valentino ir Tarptautinę moters dieną. Su meilės diena nusitaikyta į jautriausią visuomenės grandį moksleiviją ir jaunimą….“ Jei vicemeras mokėtų gerai naudotis kompiuteriu, jis, be abejo, internete lengvai rastų, kas toks buvo šventas Valentinas, ką reiškia toji diena.

Skaitykime toliau. „… kai patriotiškumas yra žemo lygio, tai tų, kurie bendradarbiauja su okupantais- stribų, gretos žymiai pagausėtų.“ Pagal vicemerą išeitų, kad veikia kažkur rajone stribų organizacija, kuri turi kažkiek tai narių, bet jų gretos dar gali pagausėti. Būtų labai įdomu sužinoti, kas tie stribai, kur ir ką jie veikia ir kodėl rajono vadai dėl tos problemos nesikreipia į Valstybės saugumo departamentą?

Bet skaitykim dar toliau: „…todėl reikia kelti dvasingumą ir tai priklauso nuo mūsų tarybos narių.“ O su tuo- jau stipriai pro šalį. Ir ačiū Dievui, kad  tokie dalykai būtent nepriklauso nei nuo mūsų valdžios, nei nuo Tarybos narių. O ir išvis manyčiau, kad tegul S.Vaičius nesirūpina mūsų dvasingumu, nes jam ne už tai algą mokam. Jei tokias kalbas varinėtų ne vicemeras, galėtum apsimesti negirdėjęs.
Bet ką jau padarysi, kad nelaimės kartais mus aplanko. Ir Kauną buvo tokia bėda ištikusi.

Vytautas Bulotas – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas

LSDPS_logas-tikras