Antrosios profsąjungos ir ministerijos derybos. Mokytojų lūkesčiai derantis yra ir bus pagrindinis pedagogų atstovų argumentas

2019-05-30

DSC 0025

Gegužės 29 d. (trečiadienį) įvyko antrasis profsąjungos ir ministerijos atstovų posėdis dėl šakinio susitarimo, kuriame LŠDPS talkino žinomas teisininkas dr. Nerijaus Kasiliauskas.

Susitikimo metu aptarti darbiniai, susiję su derybų procesu, klausimai: protokolo sudarymas, datos, šakinio susitarimo subjektai, susitarimo taikymas.

Dėl šakos kolektyvinės taikymo

Posėdis prasidėjo SADM atstovų pasisakymu dėl šakinės kolektyvinės sutarties taikymo. Jų nuomone, darbo kodekso normos aiškiai nurodo, jog kolektyvinės sutartis turi būti taikoma tik profesinės sąjungos nariams. Taikymo galimybės negali būti plečiamos.

LŠDPS atstovų pusėje pasisakęs dr. Nerijus Kasiliauskas supažindino su medikų šakinės kolektyvinės sutarties nuostatomis, kurios per aptartus sutartyje mechanizmus taikomos visiems medikų darbuotojams. “Medikai susireguliavo darbo apmokėjimą šakinėje sutartyje. Tokios galimybės yra ir mes jas naudojame”, – teigė teisininkas.

SADM atstovai, nors ir nesutiko su tokiu taikymu, pripažino, kad teisės normų taikymas gali skirtis. Tačiau konkrečiam teisės subjektui kreipiantis dėl tokio taikymo į teismą, paaiškės ir teisės normos taikymo praktika.

Profesinė sąjunga gynė poziciją, pagal kurią numatomas išplėstas šakinės kolektyvinės sutarties taikymas ne narių naudai, nurodant tą kolektyvinėje sutartyje. „Nes negalimas kelių darbo apmokėjimų sistemų įvedimas. Bent jau esminiai klausimai turi būti taikomi visiems,“ – argumentavo profsąjungos atstovai.

n.kasiliauskas  Dr. Nerijus Kasiliauskas

ŠMM pripažino LŠDPS kaip derybininko statusą

Ministerijos atstovai patvirtino gavę profesinės sąjungos prisistatymo deryboms dokumentus, kurie atitinka Darbo kodekse numatytas šakinių derybų subjekto reikalavimus.

Dėl Finansų ministerijos įtakos derybų procesui

Derybininkai sutarė neatsižvelgti į Finansų ministerijos numatytas biudžeto formavimo taisykles, derėtis iki susitarimo pasiekimo ir projekto pateikimo šiai ministerijai.

Dėl protokolo posėdžio

Keik ilgiau užtruko derybų protokolo sudarymo aptarimas, dėl ministerijoje patvirtintų vidinių raštvedybos taisyklių. Sutarta, kad likus dviem dienoms iki kitų derybų pradžios, įvykusio susitikimo protokolas siunčiamas profsąjungai suderinimui. Sudaromi du egzemplioriai su originaliais parašais, o šalys registruoja juos pagal savo vidines taisykles. Šalių, dalyvių susitikime asmenų sąrašas pateikiamas originale. Protokole fiksuojami tik šalių siūlymai, susitarimai ir nesusitarimai.

Dėl galutinio susitarimo datos

Derybų šalys nesusitarė dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo datos. Profsąjungos nuomone tą būtina padaryti iki Liepos 1 dienos. Ministerijos tvirtinimu, tai nėra įmanoma. ŠMM atstovų nuomone, derybos turi vykti nevilkinant ir nenumatant konkrečios pasirašymo datos.

Dėl apsikeitimo rašytiniais argumentais

Ministerijos atstovai atkreipė dėmesį į savo atsakymą dėl streikų metu įteiktų reikalavimų raštu. „Mes tikrai padirbėjome, rinkome statistiką, supažindinome jus su apklausų rezultatais. Įtemptai dirbo ministerijos departamentai tuo klausimu ir mes tikrai norėtume iš jūsų raštu išdėstytų savo reikalavimų pagrindimų“, – kalbėjo ministerijos vyr. derybininkė.

Apsikeitus nuomonėmis, profsąjunga pripažino tokio siūlymo racionalumą, nors mokytojų lūkesčiai derantis yra ir bus pagrindinis pedagogų bendruomenės atstovų argumentas.

Kitos savaitės viduryje vyksiančiame posėdyje bus nagrinėjamas siūlymas derėtis dėl atlyginimo didinimo.

 

LŠDPS informacija