Andrius Navickas toliau vadovaus LŠDPS

2022-08-25

Rugpjūčio 22 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime, vykusiame Dubingiuose, dar vienai penkerių metų kadencijai pirmininku perrinktas Andrius Navickas.

Įvertindamas antrąją savo kadenciją Andrius Navickas suvažiavimo delegatams paminėjo sėkmes ir  iššūkius, su kuriais teko susidurti per pastaruosius penkerius metus.  

LŠDPS pirmininkas pasidžiaugė padvigubėjusia naryste streiko metu ir toliau  didėjančiomis profsąjungos narių gretomis, organizacijos žinomumo augimu ir realia įtaka valdžios sprendimams.

,,Narystės streiko metu augimas dvigubai parodė, kad aktyvūs veiksmai yra svarbūs, noras veikti, kažką pakeisti realiai yra patrauklu. Šiandien streiką prisimename  kaip vieną sėkmingiausių veiksmų, kuris davė postūmį rezultatams visam viešajam sektoriui,“ – kalbėjo A. Navickas.

Suvažiavime, kuriam pirmininkavo LŠDPS pirmininko pavaduotoja-teisininkė ir Panevėžio miesto susivienijimo pirmininkė Erika Leiputė-Stundžienė, Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė ir Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė,  išklausyta ir patvirtinta LŠDPS tarybos veiklos ataskaita už 2017-2022 metus, LŠDPS centrinės revizijos komisijos ataskaita, patvirtintas Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties papildymo ir pakeitimo projektas, svarstyta ir priimta LŠDPS strategija 2022-2027 metams, priimta rezoliucija ir išrinkta LŠDPS centrinės revizijos komisija (pirmininkas Gintaras Skapas, nariai Snieguolė Veličkienė, Nijolė Dargužienė).

Perrinktas vadovauti dar penkerius metus Andrius Navickas padėkojo savo komandos nariams ir visai profesinei sąjungai bei pažadėjo trečioje kadencijoje tęsti darbus bei tobulinti veiklas.

Patvirtinti LŠDPS pirmininko pavaduotojai: Lilija Bručkienė, Jurgita Kiškienė, Erika Leiputė-Stundžienė.

L. Bručkienė

J. Kiškienė

E. Leiputė-Stundžienė

 Daugiau nuotraukų iš suvažiavimo čia

 LŠDPS informacija