VIII eilinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas 2022-08-22