Šakos kolektyvinės sutarties projektas parengtas teikti Vyriausybei

2016-07-21

alt

Liepos 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko derybinės grupės, rengiančios švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, posėdis. Jame buvo balsuojama dėl tų sutarties projekto punktų, dėl kurių gautos pastabos iš Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų. Jie jau iš esmės buvo aptarti ministerijos ir profesinių sąjungų atstovų susitikime birželio 28 d. 

Lietuvos  švietimo profesinei sąjungai atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

Bendru sutarimu nutarta neatsižvelgti į tas ministerijų pastabas, kuriomis siūloma iš projekto pašalinti darbo apmokėjimo ir kitas nuostatas (tame tarpe ir pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą), kurioms įgyvendinti reikalingos papildomos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat neatsižvelgta į Finansų ministerijos siūlymą atsisakyti nuo kitų metų visoje Lietuvoje įvesti mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, lėšas ugdymo procesui skaičiuojant ne mokiniui, bet klasei.

Atmesti ir Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos siūlymai, kad iš projekto būtų išbraukti: didesnio koeficiento nustatymas asmenims, kurie turi 20 ir 25 metus darbo stažo, bei profsąjungų atstovų atleidimas nuo darbo daugiau valandų nei numato įstatymai.

Socialiniai partneriai nepritarė ir siūlymui iš sutarties išbraukti punktą, kuriuo siūloma nustatyti teisę pedagoginiams darbuotojams 5 metus iki senatvės pensijos amžiaus gauti kompensacines išmokas, jei jie turi įgiję ne mažiau 30 metų pedagoginio darbo stažo ir savo noru pasitraukė iš pedagoginio darbo.

Kai kurie sutarties punktai pakoreguoti atsižvelgiant į ministerijų pastabas.

Švietimo ir  mokslo šakos kolektyvinės sutarties projektą su derinimo pažyma Švietimo ir mokslo ministerija artimiausiu metu turėtų teikti svarstyti Vyriausybei.

Derybinė grupė taip pat parengė kreipimąsi į Premjerą kviesdama susitikti aktualiais klausimais: dėl Vyriausybės įsipareigojimų pedagogams nevykdymo, dėl Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos likimo, dėl Vyriausybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto ir kt.