Šakinės kolektyvinės sutarties projekto įvertinimas

2020-02-10

alt

Vasario 6 d. LŠDPS taryba rinkosi aptarti dialogo su ŠMSM vystymo bei planuoti būsimų organizacijos žingsnių.

Pirmiausiai Taryba aptarė paskutines aktualijas, o būtent žiniasklaidoje tendencingai formuojamą nuomonę, kad mokytojas uždirba daug. Tarybos narių nuomone, taip stengiamasi paslėpti etatinio modelio trūkumus ir visuomenėje formuoti neigiamą požiūrį į reformą pagrįstai kritikuojančius mokytojus. Susirinkusieji atkreipė dėmesį į tai, kad lyginant su vidutiniu atlyginimų didėjimu, mokytojų atlyginimai didėja tikrai per mažai. O tai, ko gero, lemia mokytojų nevieningumas.

altDaug dėmesio skirta ir nuo pavasario pradėtai rengti šakos kolektyvinei sutarčiai su ŠMSM. Šią sutartį įvertino ekonomistas Justas Mundeikis. Jo nuomone, būtų tikslinga siekti, jog šakos kolektyvinėje sutartyje būtų įrašyti punktai dėl ilgalaikių švietimo tikslų ir prioritetų. Taip pat būtų tikslinga įrašyti skaičius, apibrėžiančius, kiek ir kokiais tempais turi didėti mokytojams vidutinis darbo užmokestis, kad pasiektume Vyriausybės užsibrėžtą planą (1,3 vidutinio darbo užmokesčio).

Kalbėtojas atkreipė dėmesį ir į sutarties punktą, kuriame deklaruojami atvirumo ir viešumo principai. Deja, taip ir lieka neaišku, kaip ministerija apskaičiuoja realų lėšų poreikį švietimui. Sutarties projekte trūksta atnaujintų lentelių ir jų priedų, kuriuose būtų pateikta oficiali statistika, leidžianti prognozuoti realų lėšų poreikį bei to poreikio kitimą.

Ekonomistas minėtos sutarties projekte pasigedo ir strategijos ugdymo kokybei gerinti. Tai galima būtų pasiekti mažinant mokytojo darbo krūvį ir mokinių skaičių klasėse bei sudarant finansines galimybes kurti išlyginamąsias grupes mokymosi netolygumams panaikinti. Visi išvardinti variantai padėtų gerinti ugdymo kokybę, bet prioritetinė jų tvarka, atsižvelgus į valstybės finansines galimybes, turi būti išgryninta.

Su šakinės kolektyvinės sutarties analize susipažinę Tarybos nariai pasiūlė susitikti su ŠMSM dėl sutarties tobulinimo. Taip pat nuspręsta susitikimo metu diskutuoti dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio bei atnaujinti derybas dėl mokytojų atlyginimo didinimo 2021 m.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas detalizavo derybų dėl šakinės kolektyvinės sutarties bei mokytojų etatinio darbo apmokėjimo tobulinimo kilusius iššūkius. Kadangi LŠDPS sprendimai priimami įstatų numatyta tvarka, nuspręsta palaukti numatomo dialogo su ŠMSM rezultatų ir, juos įvertinus, spręsti dėl sutarties pasirašymo arba kolektyvinio ginčo pradėjimo.

 

LŠDPS informacija