A. Bružas susitiko su I. Degutiene

2012-03-27

degutiene

Kovo 26 d. LŠDPS ir LMPS pirmininkai A. Bružas ir J. Voloskevičienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke I. Degutiene. Pirmininkė buvo supažindinta su Lietuvos mokytojų suvažiavimo, kuris vyks kovo 31 dieną Vilniuje „Forum Palace“, darbotvarke ir tikslais. Profsąjungų vadovai pageidavo, kad suvažiavime priimtų rezoliucijų nuostatos būtų kuo greičiau pradėtos įgyvendinti. Kadangi suvažiavime svarstyti numatomų problemų tematika labai plati, todėl būtina ir Seimo pagalba. Taip pat Seimo Pirmininkė buvo perspėta, kad švietimo problemų sprendimui bus reikalingos ir papildomos lėšos.

Susitarta iškart po suvažiavimo susitikti (numatyta balandžio 5 d.) ir visoms suinteresuotoms grupėms konkrečiai susitarti, kaip įgyvendinti suvažiavimo dalyvių lūkesčius. Abi pusės pritarė, kad susitikime dalyvautų ne tik su švietimu susijusių institucijų atstovai, bet ir Vyriausybės finansininkai, Seimo finansų komiteto vadovas bei Finansų ministerijos atsakingi pareigūnai. Manytume, kad tokios kompetencijos ir tokio lygio susitikime galėsime rasti sprendimo būdus ir kelius išspręsti iškeltoms problemoms.

LSDPS_logas-tikras