KT posėdyje atšauktas suvažiavimas (FOTO)

2011-02-11

8

Vasario 10 d. įvyko LŠDPS koordinavimo tarybos posėdis. Pirmininkas Aleksas Bružas, pristatydamas 2010 m. LŠDPS organizacijos veiklą paminėjo, jog pernai LŠDPS plėtėsi sėkmingai, įkurti trys nauji susivienijimai (Panevėžio m., Pagėgių ir Kauno m.), du specializuoti centrai (specialiųjų pedagogų ir ikimokyklinių įstaigų). Jis pabrėžė vienybės ir solidarumo būtinybę, „tūrime pūsti į vieną dūdą“, – teigė pirmininkas.

910

Po ataskaitos įvyko diskusija dėl vykdomojo komiteto veiklos, dėl būtinų veiksmų savivaldybėse ir šalies mastu, kas vėliau pasitarnavo ir koreguojant bei priimant LŠDPS veiklos programos įgyvendinimo priemonių planą 2011 m.

Vėliau LŠDPS finansininkė Vita Voverienė pristatė 2010 m. finansinę ataskaitą, tačiau 2011 metams sąmata nepatvirtinta. Ją numatyta tvirtinti tuomet, kai centrinė revizijos komisija atliks praeitų metų finansinę reviziją.

Diskusija išsivystė ir dėl organizacijų jungimosi. A.Bružas informavo, kad jau  kurį laiką susitikinėja devynių nepriklausomų profsąjungų vadovai, kartais kartu veikia ir galiausiai prasidėjo diskusia dėl jungimosi.

Koordinavimo tarybos nariai Laima Juknienė, Eugenijus Jesinas ir Judyta Čejauskienė suabejojo naujojo darinio nauda LŠDPS. Jie papasakojo apie nelabai malonius susitikimus su kai kurių organizacijų lyderiais ir išreiškė nuomonę, jog kol kas nepasiteisino nė vienas junginys, kuriame buvo ar yra LŠDPS.

Vytautas Silvanavičius ragino neakcentuoti personalijų, o galvoti už jų stovinčius žmones ir solidarumą su jais. Andrius Navickas teigė, jog kalbėti dėl jungimosi gal kiek ir anksti, tačiau bendrdarbiavimą riekia intensyvinti.

Nutarta pritarti bendardarbiauti su ktomis organziacijomis, o dėl bendro junginio kol kas susilaikyti, kol neaiški jo koncepcija.

Posėdyje balsuota ir dėl praeito koordinavimo tarybos posėdžio nutarimo „Sušaukti neeilinį suvažiavimą kovo 26 d.“ atšaukimo.

Balsų dauguma suvažiavimas atšauktas.