Zarasų savivaldybės sprendimai glumina

2011-03-23

santarve

LŠDPS Zarasų susivienijimas kurį laiką kelia aktualius vietos bendruomenei švietimo klausimus. Jau susiformavusi vietos socialinės partnerystės tradicija lyg ir leidžia tikėtis savivaldos atstovų pozityvaus nusiteikimo. Savivaldybės meras A.Abramavičius mokyklų vadovų pasitarime teigė, kad kortas reikia dėt ant stalo ir kartu spręsti ieškoti bendrų sprendimų. Deja.

Sprendimai iš po stalo

LŠDPS Zarasų susivienijimo atstovams apsilankius savivaldybės socialinio komiteto posėdyje, tapo akivaizdu, kad sprendimas dėl mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo ištrauktas iš po stalo ir niekur nebuvo aptartas. Peržvelgus visų (aštuonių!) mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašus labai stipriai ima kristi į akis viena išimtis: vienoje iš mokyklų „Santarvės“ pradinėje nebėra direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės. Kyla klausimas, ar virš tris šimtus mokinių skaičiuojančioje mokykloje jo nereikia? Viskas aišku-taigi taupom… Bet ir vėl krenta į akis nauja pareigybė-mokytojas konsultantas, kurio iki šiol nebuvo.  Vadinasi netaupom.

Administracijos atstovai painiojosi

Paklausus apie tokio sprendimo projekto kūrėjus bei paprašius išaiškinti priežastis, kodėl viena iš mokyklų, kurioje jokie struktūriniai pertvarkymai nevyksta, turės kitokias pedagogines pareigybes, buvo pakviestas Švietimo skyriaus vedėjas p. Stanislovas Kaulavičius. Jis paaiškino, kad pati mokykla nusprendė nebeturėti tokios pareigybės ir nori pertvarkyti administracinį valdymą. Dalyvavusi tos mokyklos atstovė patikslino, kad minėtos mokyklos nuostatai numato direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybę. Paaiškėjo, kad mokykloje nevyko jokių pasitarimų ar diskusijų tuo klausimu. Švietimo skyriaus vedėjas S. Kaulavičius painiodamasis ėmė tvirtinti, kad administracijos pertvarkymų pageidavo pati mokykla, tiksliau ją atstovaujanti mokyklos direktorė. Bet jeigu atstovauja visą mokymo įstaigą, o apie pertvarkymus įstaiga nežino, tai ką tada direktorė atstovauja? Be to ji turi visą teisę vienareikšmiškai, vienvaldiškai ir vienasmeniškai tai nuspręsti, pagal pacituotą savivaldos įstatymą. Bet vedėjas necitavo kito ministro įsakymo, taip pat 2003m. tik ne spalio 9d., o sausio 9d. „Dėl etatų normatyvų“, kuris nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui pedagoginę pareigybę bendrojo lavinimo mokyklose.

Priežastis „nepatogi direktorės pavaduotoja“

Lyg tarp kitko, švietimo skyriaus vedėjas pridėjo, kad gal į projektą prie minėtos mokyklos pareigybių reikėtų prirašyti Ugdymo skyriaus, Neformalaus ugdymo skyriaus, Aprūpinimo skyriaus vedėjų pareigybes, jei atsisakoma direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės.

Tai vis dėl to, kodėl pradinei mokyklai, o tiksliau vienasmeniškai mokyklos direktorei taip nereikalinga direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė? Tikriausiai todėl, kad pusę (!) minėtos pareigybės etato užima direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri bando vienasmeniškus sprendimus paversti kolektyviniais, drąsina kolektyvo narius diskutuoti, aiškintis, aktyviai naudotis savo pareigomis ir teisėmis.

Taigi netaupantis biudžeto pinigų sprendimo projektas parengtas vienasmeniškai, niekur neaptartas ir profesinei sąjungai visiškai nepriimtinas. Savivaldybės tarybai jį priėmus santarvės „Santarvės“ pradinėje mokykloje tikrai nepridės.

Pažymime, kad klausimai dėl mokyklų klasių komplektų nustatymo, dėl Degučių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, dėl Lupenkos skyriaus likvidavimo aptarti mokyklų vadovų pasitarime, dalyvaujant LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkui A.Navickui. Šie klausimai suderinti su vietos bendruomenėmis, kurios nepritarė mokyklų reorganizavimui ir likvidavimui.

Nuotr.www.santarve.info.lt

LSDPS_logas-tikras