Žaibiškai augant sergamumui vis daugiau mokytojų užsikrečia COVID-19 liga vykdant profesinę veiklą

2022-01-27

Lietuvoje –  ryškus sergamumo COVID-19 šuolis. Situacija vis labiau kaista ir mokyklose. Mokyklų vadovus kasdien pasiekia informacija apie naujus nustatytus užsikrėtimo atvejus – serga tiek vaikai, tiek pedagogai.  

Ypač padaugėjo mokytojų ligos atvejų. Dažniausiai mokytojai užsikrečia darbe, t.y. švietimo ugdymo įstaigose.

Primename, jog švietimo darbuotojai, kaip ir medikai bei  pareigūnai,  laikino nedarbingumo laikotarpiu gali gauti didesnę ligos  išmoką, jeigu COVID-19 liga užsikrečia vykdydami savo profesinę veiklą.

100 proc. darbo užmokesčio „į rankas“ dydžio siekianti ligos išmoka priklauso darbuotojams, dirbantiems sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiaisiais ir kartu darbovietėje nedirbančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas. 

Nedarbingumo trukmė – iki asmuo taps vėl darbingas. Ligos išmokos dydis –  77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, išmoką nuo 3 laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“. 

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą gydytojas turi nurodyti kreipimosi laiką, galimas užsikrėtimo aplinkybes ir nedarbingumo priežastį („Profesinė liga“ ) bei ligos kodą pagal TLK-10-AM „U07.1“

Šiuo atveju profesinės ligos tyrimas nėra atliekamas ir priežastis „Profesinė liga“ šiuo atveju skirta tik identifikuoti asmenis, kuriems ligos išmoka būtų skiriama jiems susirgus COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dėl jų profesinės veiklos funkcijų ypatybių esant neišvengiamam (būtinam) kontaktui su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu.

Įprasta darbuotojui skiriama ligos išmoka siekia 62,06 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

 LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas.

Informacija pateikta remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  bei  Sodros informacija.