Visagino

2008-08-11

Visagino miesto susivienijimas. Organizacija įeina į Šiaurės rytų Lietuvos susivienijimą.

Pirmininkė  Zita Miškinytė-Mazūrienė, tel. 8 608 24239, zituliukasm@gmail.com