Visagino susivienijimo iniciatyva pakoreguotas mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas

2012-01-30

DSC_0682zita

Beveik 4 mėn. dirbusi darbo grupė Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektui parengti baigė darbą.  Sausio 26 d. šis planas buvo patvirtintas Visagino savivaldybės taryboje. Darbo grupėje aktyviai dalyvavo profsąjungiečiai: LŠDPS  Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė – Mazūrienė ir LŠDPS ,, Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė Svetlana Pankova. Derybos dėl tinklo pertvarkos buvo sudėtingos, nes į Darbo grupę suburti visų mokyklų, profesinių sąjungų atstovai turėjo skirtingas vizijas dėl mokyklų ateities.

Ypač  daug diskusijų sukėlė bandymas ,,Gerosios vilties“ vidurinę mokyklą sujungti su pustušte ,,Sedulinos“ vidurine mokykla. Pradiniame derybų etape ,,Gerosios vilties“ bendruomenė buvo sutikusi, kad prie ,,Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos būtų prijungta ,,Sedulinos“ vidurinė mokykla. Deja, mokyklai buvo pasiūlytas tik sujungimo būdas. LŠDPS ,,Gerosios vilties“ profsąjunga raštu kreipėsi į LŠDPS pirmininką A. Bružą, kad padėtų tarpininkauti dėl susidariusios padėties. Tuo tikslu buvo organizuotas susitikimas ŠMM su Švietimo organizavimo skyriaus vedėja R. Klepačiene. Ministerijai pasiūlius derėtis, o savivaldybei nesutikus, LŠDPS ,,Gerosios vilties“ profesinė sąjunga ir mokyklos bendruomenė nutarė išvis nesutikti su minėtų mokyklų sujungimu ar prijungimu.

Visi savivaldybės bandymai paveikti mokyklos bendruomenę patyrė fiasko. Turėdama tvirtą LŠDPS profesinės sąjungos užnugarį ( būtent prieš 3 metus LŠDPS profesinės sąjungos dėka buvo laimėti teismai dėl ,,Gerosios vilties“ prijungimo prie ,,Atgimimo“ gimnazijos) ,,Gerosios vilties“ bendruomenė atsilaikė, o savivaldybė rado išeitį – ,,Sedulinos“ vidurinė mokykla bus prijungiama prie ,,Atgimimo“ gimnazijos, kurioje nėra LŠDPS organizacijos.

LŠDPS Visagino susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras