Vilniaus m. susivienijimo pirmininkė J. Kiškienė džiaugiasi didėjančiu organizacijos narių skaičiumi

2022-05-14

Susikūrė dar viena Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) organizacija.

Gegužės 5 d. gausus  Vilniaus miesto lopšelio – darželio ,,Prie pasakų parko“ įstaigos darbuotojų būrys susirinko į steigiamąjį susirinkimą, kurio metu įkūrė LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo organizaciją. 

LŠDPS organizacijos steigiamasis susirinkimas Vilniaus miesto lopšelio – darželio ,,Prie pasakų parko“ įstaigoje

LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė džiaugiasi didėjančiu profesinės sąjungos narių skaičiumi. ,,Vilniaus darželių darbuotojai yra sujudę ir šiose įstaigose kuriasi LŠDPS  profesinės organizacijos. <…> Labai svarbu, kad mūsų būtų kuo daugiau. Tada labiau atsižvelgiama į mūsų poreikius tiek Vyriausybėje, tiek savivaldybėje, tiek konkrečioje švietimo įstaigoje“, – susirinkime kalbėjo J. Kiškienė.

Vilniaus m. susivienijimo pirmininkė J. Kiškienė

Susirinkimo dalyviai diskutavo, kodėl svarbu būti profesinės sąjungos nariu: profesinė sąjunga kaip tik yra ta organizacija, kuri gali padėti sprendžiant teisinius klausimus, taip pat ji  rūpinasi socialiniais dalykais, įvairiais darbo užmokesčio klausimais, aktualūs ir tik profesiniams nariams galiojantys pasirašytos Šakinės kolektyvinės sutarties punktai, kuriuose numatytos privilegijos tik profesinės sąjungos nariams, kaip papildomos atostogos, sveikatingumo dienos ir pan.

 Susirinkime dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

 

 LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo informacija