Vilkaviškyje susitikta dėl mokyklų pertvarkos

2012-01-23

R._Ramanauskas

Sausio 20 d.  Vilkaviškio susivienijimo pirmininkas R. Ramanauskas susitiko su rajono savivaldybės švietimo skyriaus  vedėja Alma Finagėjeviene. Susitikimo metu buvo  aptartas mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano projektas,   bei Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2012-2015 metų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planas. Vedėja apgailestavo, kad  kiekvienais metais mažėja vidutiniškai 300 mokinių , ateityje prognozuojamas mažas vaikų gimstamumo skaičius, šiais metais sumažėjęs finansavimas apie 400 tūkst. litų. Kaimo mokyklos liks pagrindinėmis. Neaiški Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinės mokyklos ateitis, gal taps gimnazija. Vedėja yra susirūpinusi atleidžiamų mokytojų likimu, pergyvena dėl jų ateities. Buvo kalbėtasi ir kitais klausimais

LSDPS_logas-tikras