Švietimo ir mokslo ministro vizitas Kelmėje (foto)

2011-05-04

2

Gegužės 3 d. LŠDPS Žemaitijos regiono kvietimu Kelmėje lankėsi Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius. Jis suaugusių mokymo centre dalyvavo susitikime – diskusijoje su daugiau kaip 50 ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovais iš 7 regiono rajonų. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimo didinimui, darbo sąlygų gerinimui ir nuo sausio mėn. įvestam ikimokyklinuko krepšeliui bei su juo susijusiomis problemomis.

341

Susitikimo dalyviai atkreipė ministro dėmesį į auklėtojų padėjėjų statusą, šių darbuotojų atlyginimo didinimo galimybes. Taip pat buvo diskutuojama dėl auklėtojo etato kontaktinių valandų skaičiaus mažinimo, darbo grafikų sudarymo ir jų derinimo, vaikų skaičiaus grupėse koregavimo. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, dalyvavę šiame susitikime, atkreipė ministro dėmesį į tai, kad ikimokyklinio ugdymo krepšelyje reikėtų sukonkretinti „ugdymo priemonių“ sąvoką, nes ne visi ugdymo proceso dalyviai, o ypač mokyklose apsilankantys auditoriai, vienodai ją supranta.

Į visus iškilusius klausimus atsakė ŠMM ministras ir kartu su juo atvykusi ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė I. Grigaravičienė. Ministras atkreipė dėmesį į tai, kad iki rugsėjo 1 d. bus išleista nemažai poįstatyminių, su švietimo įstatymu susijusių aktų, kurie sukonkretins ir išaiškins švietimo įstatymo nuostatų taikymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

Diskusijos pabaigoje buvo pasiūlyta pasirašyti protokolinį susitarimą, kuriame bus numatytos tolimesnės priemonės svarstytų klausimų sprendimų linkme.

Susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo narys K. Masiulis, Kelmės ir Telšių rajonų vykdomosios valdžios atstovai, Kelmės raj. administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

LŠDPS Žemaitijos regiono informacija

LSDPS_logas-tikras