Užsitęsusi „Liepaitės“ istorija ir LŠDPS pirmininko vizitas Raseiniuose

2012-05-08

V._Bulotas1

2012 gegužės 03 dieną Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko darželio darbuotojų, profesinės organizacijos narių, susitikimas su LŠDPS pirmininku dr. Aleksu Bružu, LŠDPS ikimokyklinių įstaigų darbuotojų centro pirmininke Irena Peciukoniene, LŠDPS teisininke Žavinta Jurevičiūte. Susitikime dalyvavo „Liepaitės“ direktorė Aušra Jankauskienė, pavaduotoja Gina Juškienė, LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas. Susitikimo tikslas – padėti „Liepaitės“ kolektyvui spręsti įsisenėjusią problemą, dialogo tarp profsąjungos narių ir naujosios administracijos nebuvimą. „Liepaitės“ profsąjungos nariai, apie 2/3 kolektyvo nuolatos  bandė ieškoti galimybių taikiai išspręsti konfliktą, šalinti nuolatinę įtampą, taip varginančią ir trukdančią normaliai dirbti jau bene devintą mėnesį iš eilės.

Konflikto esmė – prieš minėtą laiką darželyje įvykę pasikeitimai. 2011 m. liepos 27 d. naująja įstaigos direktore tapo buvusi šio darželio socialinė darbuotoja A.Jankauskienė, Raseinių rajono savivaldybės mero R.Ačo svainė. Nuo šio laiko kolektyve pradėjo atsirasti baimė ir nesaugumo jausmas. Keitėsi mikroklimatas, kuris anksčiau buvęs geras, kolektyvas nekartą yra girtas respublikiniu mastu, dalyvaujantis įvairiuose renginiuose ir projektuose. Darželio darbuotojos turėjo gerus santykius su buvusiąja direktore, kuri dėl galimai padarytų finansinių klaidų atsistatydino iš pareigų. Štai pastaroji aplinkybė, kaip dabar matosi, kėlė sudėtingą užduotį naujajai vadovei įtvirtinti save naujame vaidmenyje kolektyvo akyse, pelnyti autoritetą. Būdų kaip tą padaryti yra įvairių, tačiau pasirinktas buvo galimai ne pats geriausias: aktyviai kritikuoti buvusią vadovę ir tokiu būdu aukštinti naująją. Buvusiai direktorei tapus neigiamu personažu, darželyje nejaukiai pradėjo jaustis dauguma kolektyvo narių su neigiamu asmeniu turėję gerus santykius. Taip atsirado griežtas įsakmus tonas, siekiantis autoritetą nenusipelnyti, o pasiimti. O žinant, kas yra direktorės svainis, tą padaryti atrodė bus nesunku. Beje, tarp raseiniškių niekada neišsisklaidė abejonės dėl konkurso į „Liepaitės“ direktorės pareigas skaidrumo, kai buvusi socialinė darbuotoja neturėjusi vadybinės patirties jį laimėjo.

Taigi, tokiose aplinkybėse moterys nutarė vienytis ir įkurti darbo tarybą. Tiksliau, šį darbą jos pradėjo daryti jau anksčiau, dar 2011 pavasarį, tik neužbaigė atėjus atostogoms. Na, o įvykus tokiems pasikeitimams, užbaigti pradėtą darbą atsirado papildomos motyvacijos. Deja, atsirado kliūčių – neleido, prisidengiant darbo tarybos kūrimo procese padarytais procedūriniais pažeidimais. O tada įvyko tai, kas jau nekartą buvo nušviesta žiniasklaidoje. Grupė aktyvių darbuotojų pakvietė mane, LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininką ir 2012 m. rugsėjo 29 d., po darbo susirinko pasitarti kaip spręsti šią situaciją. Man pasiūlius vietoj darbo tarybos steigti profsąjungą visos susirinkime dalyvavusios darbuotojos sutiko. Tuomet, pildant steigiamojo susirinkimo protokolą į darželio patalpas, kur vyko steigimas, netikėtai įsiveržė Raseinių rajono savivaldybės meras Remigijus Ačas, lydimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorės Aurelijos Ložytės, „Liepaitės“ logopedės Ginos Juškienės (dabar jau pavaduotojos) ir bandė išvaikyti susirinkimą.

Dėl bandymo išvaikyti steigiamąjį profsąjungos susirinkimą kreipėmės į VTEK dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo pažeidimo, nes mums buvo akivaizdu, kad meras taip elgėsi dėl to, kad darželio direktorė yra jo svainė. VTEK 2012 m. vasario 21 d. tai patvirtino savo išvadose.

O dėl sekančią dieną po steigiamojo profsąjungos susirinkimo įvykusios „baudžiamosios akcijos“, kada į darželį atvyko 8 žmonių delegacija iš savivaldybės su meru priešakyje barti nepaklusniuosius, o vėliau dėl 2012 m. spalio 12 d. dar kartą aiškintis šių įvykių atvykusios komisijos, kreipėmės į prokuratūrą dėl trukdymo profsąjunginei veiklai. Šiuo metu dėl to vyksta ikiteisminis tyrimas.

Tikrai, po tokių įvykių, geri santykiai tarp naujos administracijos ir darbuotojų – nelengvai pasiekiamas uždavinys. Bet nepaisant to, buvo pareikšta valia tapti profsąjungos nariais ir naudotis jiems suteiktomis teisėmis. O darbdaviai, kad ir kokie būtų jų norai, privalo laikytis  įsipareigojimų darbuotojams. Deja, tie įsipareigojimai nebuvo vykdomi, atvirkščiai, buvo stengiamasi ignoruoti ir menkinti profsąjungos egzistavimą, net parodant ją kaip konflikto priežastį.

Kaip žinoma, VTEK pripažino R.Ačą pažeidus įstatymą, bet tąkart nutiko ir kitų įdomių dalykų. 2012 m. vasario 21 d. į VTEKo būstinę palaikyti R.Ačo pozicijos netikėtai atvyko naujoji pavaduotoja G.Juškienė ir dvi profsąjungos narės, kurios dalyvavo steigiamajame susirinkime ir pasirašė skunde dėl R.Ačo veiksmų. Kas galėtų patikėti, kad jos taip elgtis sugalvojo pačios, nekalbintos, nepaveiktos pakeisti nuomonę? Tuo labiau, kad profsąjungos nariai liudyti įvykius buvo kviečiami 2012 vasario14 d. Tada aš ir „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkė R.Kasparavičienė nuvykome į posėdį ir teikėme parodymus. Tuomet, kartu su mumis, važiuoti neatsirado norinčių ar galinčių. O 2012-02-21 buvo kviečiamas tik R.Ačas su A.Ložyte, nes pirmajame posėdyje dalyvauti  jis negalėjo. Taigi, apie šį posėdį niekas nei iš VTEKo, nei iš profsąjungos narių šių, pakeitusių nuomonę moteriškių neinformavo.

Šis „uždarų durų“ metodas buvo išbandytas ir vėliau (gal įkvėpė sėkmė). Dvi kitos profsąjungos narės buvo raginamos išstoti iš profsąjungos.

Štai tokia nelinksma pastarųjų metų „Liepaitės“ istorija pakankamai išvargino kadaise buvusias linksmas, aktyvias, besidžiaugiančias savo darbu darželio darbuotojas. Ir į tokią „Liepaitę“ praeitą ketvirtadienį atvyko svečiai iš Vilniaus, padėti spręsti kilusias negandas. Nepaisant sunkių aplinkybių, susitikime siekta gerinti santykius taikaus bendradarbiavimo keliu. Juk visų darbuotojų lūkestis užbaigti tą sunkųjį periodą ir pradėti naująjį, neišvengiamai pripažįstant profsąjungos egzistavimą ir įsipareigojimus darbuotojams.

Konfliktiškos situacijos – ne naujiena LŠDPS pirmininkui A.Bružui. Matyt, daug kartų teko lankytis įvairiose švietimo įstaigose visoje Lietuvoje ir spręsti panašias problemas. Tad ir šįkart „Liepaitės“ kolektyvas gavo daug patarimų, paremtų konkrečiais pavyzdžiais. Pirmininkas sakė, kad nors ir darbuotojai neretai bijosi darbdavių dėl jų galimos įtakos darbo išsaugojimo prasme, visgi darbdaviai turi žymiai mažiau galimybių daryti tokią įtaką, nei tai yra įsivaizduojama. Informavimas įvairiais darbo klausimas ir vienas kito palaikymas daro žmones stipresniais. O didžiausia atsakomybė dėl mikroklimato kolektyve tenka vadovui.

LŠDPS teisininkė Ž.Jurevičiūtė kalbėjo apie profesinių sąjungų įstatyme bei darbo kodekse įtvirtintas nuostatas, kurios reglamentuoja darbo santykius tarp darbdavio ir profsąjungos ir įteikė parengtas rekomendacijas profsąjungos pirmininkei.

LŠDPS ikimokyklinių įstaigų darbuotojų centro pirmininke Irena Peciukonienė supažindino su centro nuveiktais darbais susijusiais ikimokyklinių įstaigų darbuotojų problemomis, pateiktais pasiūlymais Švietimo ministerijai. Į centro gretas priimta ir „Liepaitės“ profsąjungos pirmininkė Roma Kasparavičienė, jau dalyvavo LR seime, susitikime su Švietimo mokslo ir kultūros komiteto atstovais.

Apie susidariusias problemas kalbėjo ir darželio darbuotojos. Atvertos nuoskaudos parodė, kad problema yra tikra. Tą pripažino ir pirmininkas A.Bružas, sakydamas, jog tai akivaizdu, bet situacija nėra tiek bloga, kad nebūtų įmanoma siekti teigiamo rezultato. Norisi tuo tikėti, nors šiek tiek neramino direktorės ir pavaduotojos demonstruotas nusistebėjimas dėl darbuotojų nusiskundimų. Ar tik nebus tas kitoks problemos matymas susijęs su kieno tai kadencija? Laikas parodys. Tačiau nepaisant visokių nerimų, susitikimas turėjo neabejotiną naudą. Abi pusės patvirtino norinčios to paties – gerinti santykius, šalinti įtampas. Kaip to pasiekti, visi išgirdome kartu. Bet svarbiausias dalykas, manau, buvo tai, jog buvo parodytas dėmesys žmonių problemoms, o tai teikia jėgų laikytis kartu ir padėti vieni kitiems.

LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas

Vytautas Bulotas

LSDPS_logas-tikras