Turime sustabdyti privatizacijos siautėjimą Zarasuose

2012-05-07

Pranesimas_rajono_taryboje1

Gegužės 4 d. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos aktų salėje Zarasų rajono bendruomenė klausėsi profesoriaus ekonomisto Povilo Gylio paskaitos „Valstybės privatizavimas“. Kadangi šiuo metu rajono bendruomenei privatizacijos klausimai vėl aktualūs šią paskaitą – diskusiją inicijavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas. Numatę privatizuoti valgyklas ir sukėlę Zarasų bendruomenę ant kojų,  nei meras, nei valdantieji nerado galimybių pabūti kartu ir diskutuoti su bendruomenės atstovais. Pradėdamas renginį Andrius Navickas, kaip ir dera mokytojui, priminė bendruomenei  dar mokyklos suole išmoktas, bet atrodo, labai užmirštas, bendruomenės gyvenimo ir sugyvenimo tiesas: demokratinių vertybių ir principų, pilietinių teisių, laisvių, pareigų esmę, piliečių dalyvavimo demokratinės visuomenės kūrime galimybes ir perspektyvas, Lietuvos demokratinės valstybės požymius, valstybės institucijų paskirtį, funkcijas, jų demokratiškumo stiprinimo galimybes, paragino aktyviai dalyvauti  bendruomenės gyvenime, savo kasdienėje veikloje vadovautis pilietinės kultūros principais: tolerancija, atsakomybe, kritiškumu ir dalyvavimu.

Tik pilietinė visuomenė gali išsireikalauti teisingus valdžios sprendimus

Toliau apie valstybės ekonomiką, valstybės privatizavimo modelį kalbėjo profesorius P. Gylys. Susirinkusieji išgirdo, kad valstybė pirmiausiai atsirado, kaip nuo realaus pavojaus, kriminalinių elementų ginanti institucija, nes kiekvienas individualiai negalėtume apsiginti. Toliau besivystant valstybei vis sudėtingiau tapo išlaikyti balansą tarp tautos ir individualių egoistinių interesų. Nieko nėra nemokamo, bet  tauta pajungiama siekti maksimalaus pelno ir kurti gerbūvį saujelei kapitalistų, be jokio elementaraus padorumo ir žmogiškumo. Profesorius P. Gylys vaizdžiai iliustravo šiuos faktus mūsų valstybės ekonominiais sprendimais: už vieną litą, kaip nepelningas, privatizuotas degalinių tinklas, SODROS privatizavimas, kuris atėmė 20 proc. lėšų, kuriuos reikia dengti iš biudžeto. Tokiu būdu kiekvienas dabartinis pensininkas kiekvieną mėnesį praranda apie 170-180 Lt. Visuomenė kėlė klausimus apie branduolinių atliekų kapinynus, danų kiaulių fermas Lietuvoje, komunalinio ūkio vienvaldystės, kurią globoja savivaldybė, padarinius bendruomenei ir kitus, privatizacijos pagimdytus, prieštaravimus sveikai logikai.

Daug savo paskaitos laiko profesorius P. Gylys skyrė 20 metų skleistos ydingos ideologijos reikšmei. Buvo diegiama, kad griauti-gerai, valstybė-blogis, privatizavimas-gėris. Tik dėl tokio požiūrio skiepijimo tautiškumo ir bendruomenės nebeliko, kiekvienas buvo mokomas kovoti tik už save. Protingoje valstybėje bendrų ir privačių reikalų derinimas ir balansavimas būtinas, kad neišsigimtų vertybių sistema. Sveika ir racionali žmogaus mąstysena yra gėris. Tik pilietinė bendruomenė gali išsireikalauti teisingus valdžios sprendimus, teisingos finansinės ir ekonominės sistemos funkcionavimą.

Visuomenė išgirdo apie jau seniai veikiančią, klasikine tapusią privatizavimo strategiją. Pasirodo, tai labai paprasta strategija: viešasis sektorius, kurį rengiamasi  privatizuoti, imamas sąmoningai prastai finansuoti ir tokiu būdu „prismaugiamas“, toliau vyksta kvailinimas-„pinigų nėra ir nebus“. (Kaip įtaigiai ir beatodairiškai mums tą mintį kiekvienam viešam pasisakyme kiša savivaldybės pareigūnai.) Vėliau, kai jau nebelieka jokių vilčių, nes „nėra pinigų“, viešojo sektoriaus sritis privatizuojama, ir keli žmonės naudojasi pelnais ir viršpelniais, o bendruomenė, tauta, o kaip jos interesai?

Bendruomenės supriešinimas – kelias į niekur

Antrindamas P. Gylio mintims mokytojų profesinės sąjungos lyderis A. Navickas apgailestavo, kad savivaldybės aukšto rango pareigūnai stengiasi supriešinti bendruomenę, viešuose pasisakymuose ir susirinkimuose kalbėdami apie mokyklas, ir ypač mokytojus, ir net apie mokinius, kaip apie visuomenės parazitus, neatnešančius pelno. Tuo tarpu privatininkai, jų pelnai ir poreikiai saugomi ir ginami bei akivaizdžiai globojami savivaldybės. Bendruomenė, kuriai rūpi jos gi pačios viešas interesas, turi neleisti, ją atstovaujantiems, taip elgtis, pasipriešinti ir pareikalauti valdančiuosius vykdyti savo pareigas visuomenei. Juk protingai tvarkomas ir gerai finansuojamas viešasis sektorius, taip pat ir mokyklos, yra prielaida verslo klestėjimui. Tik valstybinės institucijos tarnauja viešajam nacionaliniam interesui, ir nesivaikydamos pelno, jeigu pakankamai finansuojamos, tarnauja bendruomenės interesams. Ko verta valstybė, arba savivaldybė, kuri netarnauja bendruomenei?

Po grasinimų streikais atsirado pažadas svarstyti klausimą su bendruomene

Andrius Navickas kalbėjo susirinkusiems apie Zarasų rajono bendruomenei opias problemas. „Karščiausia“ naujiena buvo  Mero A. Abramavičiaus filmuotas interviu mokyklų valgyklų privatizavimo klausimu, kuriame jis pažadėjo tartis su bendruomene. Po grasinimų mitingais ir streikais išgirdome, kad svarstomas jau naujas, visai bendruomenei dar nežinomas ir neskelbtas projekto variantas, atsiradęs po mokyklų bendruomenių ir vadovų pasipriešinimo internete paskelbtam pirminiam mokyklų valgyklų privatizavimo projektui. Bet meras A. Abramavičius kalbėjo vėl monologu… Kaip autoritariškai bekalbėtų, tikriausiai nei vieno rajono gyventojo jau nepavyks įtikinti, kad mokinių maitinimo kokybė nesuprastės, ir, anot mero, „kotletas“ nepabrangs, o darbuotojų ir jų atlyginimų niekas  „nesumažins“. Mokyklų privatizacijos nauda tikrai naudosis ne mokyklų bendruomenės, ir ne mūsų  vaikai.

Kiekviena partija būdama valdžioje siekia naudos ne bendruomenei. Socialdemokratai privatizavo ligoninės valgyklą, dėl kurios veiklos kokybės niekas nesiskundžia tik todėl, kad paslaugų, personalo sumažėjo tiek, kad jau nėra kam skųstis. Liberalų sąjūdžio partija „pasiėmė“ mokyklinius  autobusiukus, konservatoriai  neatsilieka-duokit mokyklų valgyklas…

Susirinkusi visuomenė svarstė mokyklinių autobusiukų privatizavimo žalą  savivaldybei, vis dažniau pasitaikančius nekokybiškus paslaugos teikimo atvejus, bei visiškai paralyžiuotą mokinių edukacinių, pažintinių, sporto ir kitokių ekskursijų organizavimą, nes paslauga pabrango  daugiau kaip 3 kartus. Norėtųsi mero paklausti tai kur gi tos kontroliuojančios institucijos kurios garantuoja kokybę. Kol autobusiukai buvo neprivatizuoti vaikų užkaltais langais ir pilnu smalkių autobusu niekas nevežiodavo.  Štai ką daro maksimalaus pelno siekimas.

Politikų godumas ir dalykinė impotencija

Buvo svarstomi ir ydingos MK lėšų skaičiavimo tvarkos padariniai mokykloms, neskaidrus, partijų įtaka pagrįstas, 6 proc. MK lėšų perskirstymas, su kuriuo mokyklų bendruomenės jau nebegali taikstytis. Jau dabar Zarasų Meno ir sporto mokyklose svarstoma, kaip neišvengiama būtinybė, atlyginimų darbuotojams nemokėjimas metų gale už 2-3 mėn. dirbtinas šių mokyklų nefinansavimas rodo, kad rengiami mokykloms nepalankūs sprendimai. Bet net ir ne bendruomenės interesams tarnaujančioje spaudoje buvo kalbama apie beveik 70 milijonų Lt neišnaudotų MK lėšų, kurios buvo skirtos ir palaimintos finansų ministerijos švietimo įstaigoms finansuoti. Akivaizdi darosi  savivaldybių impotencija ministerijų skirtų lėšų paskirstymui ir panaudojimui.

Labai  gaila, kad gyvoje bendruomenės diskusijoje nedalyvavo valdžios atstovai, kuriuos jau antrą kartą per savaitę renginių organizatoriai stengiasi prisikviesti ir priprašyti atviram ir viešam pokalbiui. Viešame interviu, meras prasitaria, kad mokyklų valgyklų privatizavimo projektas buvo neišdiskutuotas, bet jau pateiktas tvirtinti. Gal savivaldybės valdžia bijo išgirsti iš bendruomenės teisingesnę nuomonę, neturi argumentų jai atmesti?

Gerb. mere, Jūsų žodžiais tariant, nedramatizuokim padėties, nekurstykit bereikalingų aistrų ir nekiršinkit bendruomenės juk velnias tikrai ne toks juodas, kaip jį piešiat, kad nėra pinigų darbuotojų atlyginimams nes neprivatizuotos valgyklos.

Dadar jau tampa akivaizdu, kad politikai užsižaidė tiek vieni, tiek kiti, todėl norime kreiptis į paprastą rajono bendruomenės žmoniškumą. Kokių pažiūrų mes bebūtume, kokiai partijai bepriklausytume, kartu galime ginti viešąjį interesą dėl savo, savo vaikų, savo tėvų gerovės.

Tai, kad bendruomenė pasiryžusi eiti teisingu keliu, patvirtino ir VU ekonomikos profesorius Nepartinio demokratinio judėjimo atstovas Povilas Gylys.

LSDPS_logas-tikras