Tebesitęsiant neaiškumams dėl ugdymo proceso…

2020-04-20

alt

Tebesitęsiant diskusijoms dėl tolimesnio pedagogų darbo ugdymo procese balandžio 18 dieną, šeštadienį, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirminių profesinių organizacijų pirmininkai rinkosi aptarti klausimus dėl brandos egzaminų ir mokslo metų trukmės.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) besiblaškant trumpinti mokslo metus ar ne švietimo bendruomenėje kyla daug klausimų. Šiuo klausimu nuomonių taip pat būta įvairių, tačiau dauguma mokytojų nebenori, kad sprendimai nuolat būtų kaitaliojami ir reikėtų vis iš naujo persiplanuoti savo veiklas. Todėl dauguma mokytojų nepritarė mokslo metų trumpinimui.

Daugiau klausimų, nuomonių ir argumentų kelta dėl brandos egzaminų. ŠMSM yra paskelbusi, jog egzaminai vyks nuo birželio 22 dienos. Atsižvelgiant į situaciją dėl epidemijos, mokytojų nuomone, to neužtenka: ŠMSM turi įvertinti situaciją, tiksliai pateikdama kelis scenarijus (planą A ir planą B) bei tikslius savo žingsnius, kaip bus elgiamasi vienu ir kitu atveju.

Jei egzaminai organizuojami:

 • turi būti pasikonsultuota su epidemiologais ir medikais dėl prognozuojamos karantino eigos ir atoslūgio, taip pat kaip saugiai organizuoti egzaminus;
 • numatyti lėšas papildomos saugos sąlygoms įgyvendinti (suteikti saugos priemones vykdantiems mokytojams ir mokiniams per egzaminus, taip pat juos apdrausti medicininiu draudimu);
 • numatyti labai tikslią ir konkrečią egzaminų organizavimo bei vertinimo tvarką;
 • pasirašyti naujus susitarimus su egzaminų vykdytojais bei aptarti visas sutarties sąlygas (užmokestis, saugumo garantijos, atšaukimo iš atostogų sąlygos ir kompensacijos), kadangi datos ir sąlygos pasikeitė;
 • paaiškinti, kaip bus sprendžiamos specialistų trūkumo problemos;
 • numatyti, kada bus organizuojami vertintojų mokymai (ypač jei bus specialistų, neturinčių daug patirties);
 • svarstyti galimybę (ir/ar pasitarus su aukštosiomis mokyklomis) laikyti ne visus, o tik kelis egzaminus;
 • svarstyti galimybę laikyti egzaminus tik tiems, kurie pageidauja stoti į aukštąsias mokyklas, o kitiems galbūt užtektų pažymių;
 •  numatyti, kokia bus situacija su mokiniais, stojantiems į užsienio universitetus (jiems reikia brandos atestatų (metinių vidurkių) jau liepos mėnesį).

Jei epidemija užsitęsia ir egzaminai neorganizuojami:

 • numatyti, iki kada bus pranešta, jog egzaminai nevyks;
 • paaiškinti, kaip mokiniai gaus atestatus ir kaip jiems bus skaičiuojami balai tokiu atveju (galėtų būti 11-12 klasių vidurkis, prognoziniai metiniai pažymiai);
 • pasikalbėti su aukštosiomis mokyklomis, kokie galimi stojamųjų egzaminų (ar vertinamųjų pokalbių kaip užsienyje) scenarijai;
 • aptarti, kaip bus su abiturientų atestatais ir nelaikytais egzaminais kitais metais.

Švietimo bendruomenė turi iš anksto žinoti, kas bus vienu ar kitu atveju dėl brandos egzaminų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga šiuos klausimus kels šią savaitę vyksiančioje diskusijoje su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, prezidentūros, švietimo tarybos bei kitų socialinių partnerių atstovais. Tik galutinai išsiaiškinus, kaip ministerija planuoja veikti vienu ar kitu atveju, mokytojai apsispręs dėl brandos egzaminų vykdymo.

Šiandien, esant tokiai sumaiščiai švietimo sistemoje, neramu ir mokytojams, ir mokiniams. Mūsų profesinė sąjunga prašo Švietimo ministerijos nekelti streso bendruomenei ir imtis atsakomybės  planuojant – konkrečiai ir tiksliai išdėstant tolimesnius ugdymo proceso žingsnius.

 

Nuotraukoje balandžio 18 d. LŠDPS pirminių profesinių organizacijų pirmininkų nuotolinis susirinkimas

 

LŠDPS informacija