Susitikimas Visagine su LŠDPS pirmininku

2015-03-06

Kovo 4 d. Visagino miesto profesinių sąjungų susivienijime lankėsi LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas. Susitikimo metu pirminių profesinių organizacijų atstovai, dalyvavę posėdyje, susipažino su pirmininko parengta ataskaita  ,,Streikai: rezultatas, pamokos, pasiūlymai“.

Ataskaitoje išryškėjo, jog visos nuo 2014 m. pavasario LŠDPS vykdytos akcijos buvo tikslingos, nes brandina pilietinę visuomenę, moko kovoti už savo teises. Ypač akcentuota streiko metu įgyta patirtis – žmogus, dalyvavęs streike, nebijos ir kitąkart streikuoti, o tai lemia, jog esant kritinei situacijai vis didesnė dalis pedagoginių darbuotojų išdrįs savo teises ginti ES įprastu, bet Lietuvoje dar daug kam baimę keliančiu būdu – streiku.

Susirinkime dalyvavę pedagogai taip pat pasidalijo savo išgyvenimais, patirtais streiko metu. Pasak pedagogų, labai džiugu, kad streike dalyvavusių mokyklų (,,Žiburio“ ir ,,Gerosios vilties“) vadovai su streikuojančiais pedagogais elgėsi taktiškai, nebuvo  gąsdinimo kaip kituose rajonuose, tad ir patirtis susiformavo teigiama. Aišku, pedagogai minėjo, jog vis vien visą streiko laiką jautė didžiulę vidinę įtampą, nes slėgė atsakomybė dėl nevykstančio ugdymo proceso.

Susirinkimo pabaigoje pedagogai uždavė daug klausimų LŠDPS primininkui A. Navickui. Ypač domėtasi kolektyvinių sutarčių teikiamais privalumais, mokinio krepšelio pokyčiais, profesinių sąjungų dialogo stiprinimu.

LŠDPS Visagino susivienijimo inf.