Susitikimas su Panevėžio raj. savivaldybės administracija

2011-10-17

panvgl1

Spalio 12 dieną Panevėžio rajono savivaldybėje įvyko  rajono savivaldybės administracijos ir rajono profesinių sąjungų organizacijos atstovų susitikimas. Susitikimą inicijavo švietimo skyriaus vedėjas K.Rimkus. Susitikimo tikslas – aptarti aktualias problemas su rajono vicemeru A.Pociumi, kuris yra atsakingas už švietimą. Be paminėtų asmenų susitikime dalyvavo finansų skyriaus vedėja G.Šarkiūnienė, savivaldybės juristė, Ramygalos gimnazijos direktorius A.Adašiūnas, Krekenavos M.Antanaičio  gimnazijos direktorius V.Pocius, Paįstrio J.Zikaro vid. m-klos V.Krikščiūnas, Velžio gimnazijos direktorius R.Baltušis ir kiti savivaldybės atstovai.

Profesines sąjungas atstovavo LŠDPS VK pirmininkas A.Bružas, Panevėžio r.profesinių sąjungų susivienijimo  ir Katinų pagr.m-klos pirmininkė A.Stogienė, Raguvos gimnazijos pirmininkė D.Dainienė, Paįstrio J.Zikaro  vid. m-klos pirmininkė – G.Nakvosienė, Velžio gimnazijos – D.Rakauskienė, Ramygalos gimnazijos – Z.Žakevičienė, Krekenavos gimnazijos –R.Adamkevičienė.

Švietimo skyriaus vedėjas pakvietė profsąjungas bendradarbiauti, rengiant išvažiuojamuosius susitikimus į mūsų rajono, taip pat ir kitų rajonų  mokyklas, kuriose veikia profesinės sąjungos. Finansų skyriaus vedėja supažindino su rajono finansine situacija, kuri nėra džiuginanti, labai daug lėšų skiriama mokinių pavėžėjimui, kitais metais rajono švietimui lėšų truks.

Vicemeras patikino visada maloniai išklausysiantis profesinių sąjungų atstovus ir apsvarstysiantis jų pasiūlymus.

Profesinių sąjungų atstovai kalbėjo, kaip jiems sekasi bendradarbiauti su mokyklų vadovais, neišsprendžiamų problemų nėra, reikia tik kalbėtis ir išgirsti vieniems kitus.

Tokie susitikimai vyks kartą per pusmetį.

 

Panevėžio r. profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė A.Stogienė

yhjm

LSDPS_logas-tikras