Susitikimas su Kalvariju gimnazijos darbuotojais, meru V. Aleknavičiumi

2011-12-17

DSC_0500t

Gruodžio  16  dieną  A. Bružas lankėsi  Kalvarijos gimnazijoje mokyklos darbuotojų susitikime su  Kalvarijų  meru Valdu Aleknavičiumi, administracijos direktore Vilija Remeikiene, Švietimo komiteto pirmininku Jonu Kaziu Dzirmeika, savivaldos tarnautojais. Susitikimo metu, buvo keliama neteisėtai sumažintų atlyginimų problema. Prieš kelis mėnesius direktorės įsakymu buvo sumažinti ugdyms įstaigos darbuotojų algos, neatsiklausus pačių darbuotojų.

Savivaldos atstovai viešai pripažino pažeidimo faktą. Tačiau priežasčių, dėl kurių pažeistas įstatymas, identifikuoti nepavyko.

Gimnazijoje mokosi 960 mokinių. Savivaldybės finansistės teigimu, lėšų atlyginimams turėjo pakakti.

A.Bružas  savo kalboje kelis kartus pabrėžė skaidrumo reikšmę, tvarkant įstaigos finanus, mokytojų atstovų vaidmenį mokyklos valdyme, paragino savivaldos atstovus ieškoti aktyvaus dialogo su mokyklos bendruomene.

DSC_0511t

Susitikimo dalyviai sutarė problemą nagrinėti Švietimo komitete, dalyvaujant  7 mokyklos deleguotiems darbuotojų atstovams. Meras V. Aleknavičius pažadėjo dalyvauti ieškant šios problemos sprendimo būdų.

Savivaldybės atstovams palikus salę, mokytojai išrinko juos atstovausiančius asmenis, bendravo su LŠDPS atstovais.

LSDPS_logas-tikras