Suomijos žinia Lietuvai: pasitikėjimas mokytoju ir dėmesys kiekvienam

2020-01-28

alt

Turbūt taip vienu sakiniu galima būtų apibūdinti svarbiausias įžvalgas ir įspūdžius, sugrįžus iš vieno didžiausių švietimui ir mokymui skirtų renginių „Educa 2020“, vykusio Helsinkyje sausio 24-25 dienomis.

Renginio metu stengtasi pateikti informaciją apie naujausius pasiekimus mokymo ir švietimo srityje. Pagrindinė šių metų tema – gerovė mokantis, dirbant ir gyvenant. Gausybės gamintojų ir leidėjų parodoje buvo galima įsigyti visko nuo metodinės literatūros iki muzikos instrumentų, laboratorijos įrangos ar mokymosi įstaigoms skirtų baldų.

Šiais metais rengėjai pirmą kartą pateikė ir tarptautinę programą, skirtą iš kitų kraštų atvykusiems svečiams. Pranešimus skaitė žinomi šalies mokslininkai, švietimo politikos formuotojai, leidyklų ir su švietimu susijusių verslo kompanijų atstovai. Pavyzdžiui, kompanijos „Apple“ švietimo atstovas Mr.Peter Thomson savo pranešime kalbėjo apple technologijų įtaką dabarties ir ateities švietime. Konferencijos dalyviai turėjo progą pabendrauti su dominančios srities profesionalais, užmegzti naujų kontaktų.

Pasak vieno iš organizatorių, Suomijos Švietimo profesinės sąjungos prezidento Olli Luukkainen, svarbiausias kriterijus kuriant sėkmingą reformą Suomijoje – pasitikėjimas mokytoju. Nes pedagogas mokiniui – pagrindinis mokymosi, įgūdžių ir žinių, jų pritaikymo kompetencijų šaltinis. Būtent todėl pasitikėjimas – vienas svarbiausių elementų, siekiant, kad mokyklose netrūktų jaunų, išmanančių savo darbą specialistų, gebančių įgalinti vaikus pasiekti aukščiausių rezultatų visose srityse.

Daugelis pranešėjų pabrėžė Lietuvos mokytojams taip pat ne naujiena esančius kūrybiškumą, tarpdiscipliniškumą, socialines ir emocines kompetencijas, individualizavimą, lygias galimybes mokantis ir kuriant tvarią mokymosi sistemą.

Tik, skirtingai nei Lietuvoje, rengiant švietimo pertvarkas, Suomijos specialistai ne kartą pabrėžė glaudų, nuolatinį ir tikrą ministerijos bendradarbiavimą su praktikuojančiais pedagogais, reagavimą į jų pastabas ir siūlymus. Net ir leidžiant vadovėlius, pasak suomių, nereikia specialių leidimų – iš esamos pasiūlos mokytojų bendruomenė Suomijoje pati pasirenka kas geriausia, o rašantys praktikai – geriausiai žino,  ko reikia esamiems mokiniams.

Konferencijos dalyviai turėjo progos išgirsti aktualiausią informaciją kalbant apie Suomijos švietimo sistemos iššūkius seniau, dabar, ir ateityje, bandant prisitaikyti prie naujų pokyčių visuomenėje, pasaulines mokymosi tendencijas, metodinės mokymosi medžiagos kaitos tendencijas, technologijų įtaką darbo, bendravimo kaitai, galimybes skatinti kūrybiškumą, mokytojų rengimo Suomijioje ypatumus ir kt.

Daugiau informacios apie renginį ir skaitytus pranešimus galite rasti paspaudus čia

 

LŠDPS informacija