Lapkričio 22 d. daugiau nei 3000 mokytojų atnaujino aktyvius streiko veiksmus

2023-11-22

Trečiadienį, lapkričio 22d., kuriam laikui daugiau nei 3000 mokytojų, per 200 švietimo įstaigų atnaujino aktyvius streiko veiksmus (streikuojančių švietimo įstaigų sąrašą rasite čia). Streikuoti pasiryžusi mokytojų bendruomenė nori padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad perspėtų bendrapiliečius (ir politikus) apie situaciją, kuri jau ištiko ir apie tai, kad krizė nėra valdoma – greitu laiku galime sulaukti gerokai sudėtingesnių problemų.  Mokytojai tiesiog privalo nenutylėti apie susidariusią situaciją, privalome išreikšti savo nepritarimą, prieš biudžeto svarstymą dar kartą priminti politikams apie krizę ir problemas.

Kaip žinia, streikas, prasidėjęs rugsėjo 29d., spalio 12 d. streikas perėjo į pasyviąją fazę, taip leidžiant politikams detaliau išanalizuoti susidariusią situaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Deja, Švietimo ir mokslo komitetas nepalaikė LŠDPS kompromisinio siūlymo nuo kitų metų didinti atlyginimus mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 15+15%, o Seimo dauguma nepalaikė siūlomos rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo.” Tiesa, ŠMK prireikė pirmininko A. Žukausko lemiamo sprendimo, nes balsai pasiskirstė po lygiai, Seime pritrūko 4 balsų. Tai rodo, kad vyksta atkakli kova ir dalis politikų abejoja dėl sprendimų.

Mitinge prie Vyriausybės

Kaip teigė A. Navickas tv.3.lt,  pagal dabartinį biudžetą mokytojų VDU gali didėti iki 10 proc. Pasak profsąjungos vadovo, to neužtektų, norint pasiekti užbrėžtus tikslus – kad mokytojų atlyginimas siektų 130 proc. VDU „Paskaičiuota, kad VDU kitais metais gali augti iki 10 proc. Jeigu mokytojų VDU nesiekia bendro vidutinio atlyginimo, tai 10 proc. augimas neleis pasiekti norimo rezultato. Nepavysim nuvažiuojančio traukinio. Tie „pokyčiai“ bus labiau panašūs į dabartinės situacijos išlaikymą. O dabartinė situacija mokytojų netenkina“, – teigė  A. Navickas.

A. Navickas teigė, jog iš švietimo, mokslo ir sporto ministerijos daug nesitiki – viltis telkia ties Seimo balsavimais ir opozicijos parama. „Ministras yra užsiciklinęs – kad ir kiek būtų padaroma nuolaidų ar kompromisų, jis vis tiek sako tą patį. Gal jis ir neskaitė mūsų siūlymų. Su ministru kalbėtis ko gero yra beprasmiška, todėl per daug iš jo ir nesitikime. Laukiame sprendimų iš Seimo, tikimės, kad seimo nariai balsuos pagal sąžinę, o ne taip, kaip liepė partija“, – tikisi A. Navickas.

ŠMSM oficialiai ir toliau siūlo sąlygas, dėl kurių jau susitarė ir pasirašė 4 švietimo darbuotojus vienijančios profesinės organizacijos. Tai kaip vieną iš svariausių argumentų netenkinti reikalavimų pateikia ir Seimo valdantieji. Deja, toje sutartyje užfiksuoti sprendimai niekaip
nepagerins situacijos švietimo sistemos – jie labiau imitaciniai nei realūs.

LŠDPS pirmininko A. Navicko teigimu, susitarime neįtvirtinami jokie reikšmingi įsipareigojimai mokytojams. „Reikėtų kalbėti ne apie tai, ko trūksta susitarime, o kad ten nieko nėra. Baziniai reikalavimai – kad darbo užmokestis siektų 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU),  mokinių skaičiaus klasėje mažėjimas, bazinio apmokėjimo tvarkos pakeitimai. Ten sutarta, jog nei vienas iš šių esminių klausimų keičiamas nebus. Streikui besiruošiantys mokytojai tą susitarimą vadina niekiniu. Mokytojai buvo apgauti – pasinaudota profsąjungų silpnumu ir nesugebėjimu atstovauti mokytojams“, – teigė tv3.lt A. Navickas.

Eitynėse iš Klaipėdos į Vilnių 

Sudarytame susitarime numatoma ieškoti sprendimų dėl atlyginimų, bei įgalinti savivaldybes mažinti mokinių skaičių klasėse. Pašnekovo nuomone, patvirtinus kitų metų biudžetą lėšų atlyginimams didinti nepakaks, o savivaldybės nėra suinteresuotos mažinti mokinių skaičių klasėse. „Dėl etatinio apmokėjimo yra sutarta tartis, ieškoti sprendimų. Bet patvirtinus šių metų biudžetą, jokių lėšų sistemai tobulinti nebus numatyta. Bet kokios diskusijos balandžio mėnesį bus imitacinės, parodomosios. Kas liečia mokinių skaičiaus klasėje mažinimą – sutarta, kad tai galės spręsti savivaldybės. Kiek bendraujame su merais, tiek matome, jog niekas šio klausimo nespręs. Jeigu metodikoje, kurią nustato vyriausybė nebus patvirtinta lėšų, tuomet rekomendacijų finansiškai negalės įvykdyti“, – pabrėžė A. Navickas.

Mokytojai streiką tęsti planuoja lapkričio 22 d., 16 valandą susirinkdami prie Seimo. Kaip teigė A. Navickas delfi.lt, mokytojai planuoja surinkti algalapius ir taip parodyti Seimo nariams, koks yra realus mokytojų atlyginimas. „Mokytojai atsineš algalapius, parodys juos Seimo nariams, kurie vis nežino, kiek uždirba mokytojai. Algalapius surinksime, nunešime į kanceliariją. Mokytojai nebijo viešai rodyti savo darbo užmokesčio“, – pabrėžė A. Navickas. 

Kaip teigė A. Navickas, kol kas profsąjungos artimiausias tikslas – 22 d. pradedamas streikas. Vis dėlto, profsąjunga neatmeta galimybės streikuoti ilgiau. „Tolimesnių planų neturime. Artimiausias planas – 22 d. streikas prie vyriausybės, o toliau žiūrėsime, kaip elgiasi vyriausybė, seimas, pagal tai priimsime sprendimus“, – teigė A. Navickas. Profsąjungos pirmininkas taip pat teigė, jog mokytojus palaiko nemažai moksleivių ir dauguma visuomenės. „Džiaugiamės moksleivių ir visuomenės palaikymu. Apklausos rodo, jog streiką palaiko virš 60 proc. apklaustųjų“, – sakė A. Navickas.

Švietimo darbuotojų profsąjunga teigia suprantanti, kad gali nepavykti įkalbėti Seimo narių pritarti opozicijos siūlymams didinti mokytojų atlyginimus labiau, nei yra numačiusi Vyriausybė. Profsąjungos pirmininko teigimu, jei kitų metų valstybės biudžete nebus padidintos lėšos darbo užmokesčio kėlimui, mokytojai ir toliau protestuos. „Esame realistai, gali taip būti, ir derybose atsitinka tokie scenarijai, kad nesusitaria šalys. Tai jeigu šios Vyriausybės ir Seimo nėra interesas ir prioritetas visi vaikai, visi mokytojai, jie gali neatsižvelgti ir nepriimti“, – sakė A. Navickas. „Tai mes tikrai tada nesusitarsime, į derybas negrįšime ir toliau galvosime įvairias protesto akcijas. Manome, kad tas įdirbis yra labai svarbu, nes su ateinančia Vyriausybe bus žymiai paprasčiau susitarti, nes visi žinos, ko mes norime ir kodėl mes to norime“, – aiškino LŠDPS pirmininkas.

,,Mes einame streiko keliu ne todėl, kad lengva, mes einame streiko keliu, nors sunku. <…> Ir kelią mes rinkomės pagal jėgas <…> O kelias visoms profsąjungoms vienodas – pasirinkti streiko kelią ir kopti į kalną sunku, pasirašyti sutartį jėgų daug nereikia. Negalima leisti įsigalioti valstybėje melui ir apgaulei “,- sakė LŠDPS pirmininkas A. Navickas spalio 12 d. mokytojų mitinge prie Vyriausybės.

Streikuojančių švietimo įstaigų nuo 2023-11-22 sąrašas
Daugiau  informacijos  delfi.lt it tv.3lt