Profsąjungos pareiškė nepasitikėjimą darbo grupės vadovu

2017-06-05

alt

Birželio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvykusiame etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį kuriančios darbo grupės posėdyje profesinėms sąjungoms atstovaujantys nariai pareiškė nepasitikėjimą grupės vadovu ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi Aidu Aldakausku.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius informavo apie darbo grupės susitikimą su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariais, kuriame A. Aldakauskas, pristatydamas tai, kas jau sutarta dėl etatinio modelio, minėjo ir tokių dalykų, kurie net nebuvo svarstyti darbo grupėje. Pavyzdžiui tai, kad naujasis apmokėjimo modelis būsiąs įvedamas etapais.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius antrino kolegai kritikuodamas dabo grupės pirmininką dėl nedemokratiško veiklos koordinavimo. Jo teigimu, A. Aldakauskas visada primeta posėdžiams savo darbotvarkę, o kitų siūlomus klausimus vis atideda arba iš viso neįtraukia į svarstymus.

V.Silvanavičius priminė, jog LŠDPS siūlomi klausimai darbotvarkei kažkodėl nustumiami vėlesniam laikui, kuris vis neateina.

Profesinių sąjungų atstovai mano, kad A. Aldakauskas peržengė savo įgaliojimų ribas, prarado pasitikėjimą ir toliau darbo grupei vadovauti negali. Grupės nariai informuoti, jog profesinės sąjungos dėl to kreipsis į ministrę.

Po karštų diskusijų vis dėlto buvo sugrįžta prie pasiūlytos darbotvarkės ir priimti kai kurie sprendimai dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio. Bendru sitarimu nuspręsta, jog pareigybės aprašymai vykdomoms funkcijoms atlikti skirsis pagal kvalifikacinę kategoriją, ugdymo programas ir kitus mokykloje susitartus kriterijus. Balsuojant priimtas sprendimas, kad pradedančiojo mokytojo aprašas būtų išskirtas atskirai.

Diskutuojant apie atlyginimų koeficientus LŠDPS atstovas darbo grupėje pabrėžė, kad reiktų pasiūlyti tokį modelį, kokio visi siekiame, t. y. auginančio mokytojų algas, o dėl papildomų lėšų tegu sprendžia Seimo nariai. Nuspręsta, jog darbo užmokesčio augimas didės vienodais atstumais pagal stažą ir pagal kvalifikaciją. Mažiausiai alga augtų didžiausią kvalifikacinę kategoriją turintiems mokytojams. Bendru sutarimu pritarta tam tikram principui, paga kurį bus skaičiuojamas darbo užmokestis. Pagal jį, minimalus atlyginimas, kurį gautų pradedantysis mokytojas, būtų 993 eurai iki mokesčių. Mokytojų pareiginės algos tarnybinis koeficientas augtų pagal stažą 2 proc. kas 5 metai ir 5 proc. didėjant kvalifikacinei kategorijai.

Taip pat nuspręsta, kad pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai papildomai bus didinami priklausomai nuo veiklos sudėtingumo. Kilus diskusijoms dėl „veiklos sudėtingumo“ sąvokos, nutarta, kad prie šio punkto darbo grupė sugrįš, kai bus rastas sutarimas dėl sąvokos.

Valandą trukusi diskusija dėl to, kas yra kontaktinė valanda, taip taip nesibaigė sutarimu. Ji bus pratęsta kitame posėdyje, kuris numatytas birželio 15 d., 9 val.

LŠDPS inf.