Pristatytas Pedagogų karjeros modelio gairių projektas

2022-11-13

2022-11-07 vyko nuotolinė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  inicijuota diskusija, kurioje buvo pristatomas atnaujintas (pagal iš suinteresuotų institucijų gautus siūlymus) Pedagogų karjeros modelio gairių projektas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo pirmininko pavaduotojos E. Leiputė-Stundžienė, L. Bručkienė ir J. Kiškienė. Naujajame projekte siūlomi pokyčiai gerokai nuosaikesni, iš dalies įsiklausyta į švietimo bendruomenės pateiktas pastabas.

Lieka tie patys kaip anksčiau kategorijų pavadinimai, tačiau atnaujinant pedagogų atestacijos procesą ir siekiant nuolatinio tobulėjimo siūloma kas penkerius metus pasitvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją.

Kad būtų mažiau su popierizmu susijusių įpareigojimų, kuriama virtuali platforma, kurioje būtų kaupiami visi mokytojų veiklos dokumentai. Tikimasi, kad tos platformos duomenys bus pagrindas ruošiant pasitvirtinimo procedūras.

Kitaip traktuojamas pamokų stebėjimas – nors nurodoma, kiek minimaliai per 5 metus reikia jų stebėti ir parodyti, tačiau tai traktuojama kaip mokymasis iš kolegų ir dalijimasis gerąja patirtimi. Žadama, kad bus paprastas stebėtų pamokų fiksavimas virtualioje erdvėje ir neliks jų specialaus rodymo sudarytoms atestacijų komisijoms.

Taip pat kvalifikacinės kategorijos tik iš dalies susiejamos su magistro ar daktaro laipsniu – jį turintiems specialistams bus galima atestuotis su mažesniu darbo stažu. Tačiau turintiems didesnį stažą jokių apribojimų dėl laipsnio nelieka.

Yra išskiriamos 4 pedagogų kompetencijų grupės ir jų aprašai.  

Daugiausia diskusijų sukėlė projektinės veiklos ir tarptautiškumo išskyrimas ir siūlymas padaryti privalomu kriterijumi. L. Bručkienė išsakė abejones dėl tokios traktuotės, pateikė argumentus. Jai pritarė ir kitų organizacijų atstovai.

Taip pat L. Bručkienė pakvietė diskutuoti, kiek prasmingas ir savalaikis siūlymas  metodininkams ir ekspertams būtinai gauti dviejų organizacijų rekomendacijas. Buvo asociacijų atstovų, kurie teigė, kad tai sveikintinas žingsnis.

Į susitikimą buvo pakviesti įvairių sąjungų, asociacijų, profesinių organizacijų atstovai. Kol kas Pedagogų karjeros modelio gairių projektas preliminarus, pristatomos tik idėjos, tačiau pats dokumentas dar nėra rodomas. E. Leiputė-Stundžienė klausė, kad bus galima susipažinti su dokumentu – oficialiai pateiktu projektu. Buvo pažadėta greitu laiku jį oficialiai pristatyti ir atsiųsti visoms švietimo bendruomenę atstovaujančioms organizacijoms. Viceministras R. Skaudžius žadėjo, kad sieks sutarimo ir įsiklausymo, todėl bus labai svarbu išsakyti poziciją jau gavus paruoštą projektą.