Paruošiamieji LŠDPS ir ŠMM aktų derinimo darbai

2011-05-06

smm1a

Gegužės 4 dieną pirmininkas Aleksas Bružas, suderinęs su švietimo ir mokslo viceministru Vaidu Baciu spręstinus klausimus, susitiko su ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriumi Alvydu Puodžiuku bei Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokiene. Jie aptarė klausimus, kuriuos pirmiausia reikėtų įrašyti į darbo grupės, turėsiančios spręsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darbuotojų problemas, darbotvarkę. Ministras Gintaras Steponavičius pasirašė atitinkamą įsakymą ir darbo grupė darbą pradės artimiausiu metu.

LŠDPS pirmininkas su ministerijos Teisės skyriaus vadovu Tomu Daukantu aptarė naująjį Švietimo įstatymą įgyvendinančių teisės aktų rengimo planą. Naujų poįstatyminių aktų reikės parengti per dvidešimt, o įvairių pataisų – per septyniasdešimt. Pirmininko teigimu, „visų poįstatyminių teisės aktų rengime dalyvauti nepajėgsime, būtina atrinkti tuos, nuo kurių švietimo bendruomenės gyvenimas priklausys labiausiai. Artimiausiame LŠDPS prezidiumo posėdyje aptarsime, kokiems poįstatyminiams aktams reikia skirti daugiausia dėmesio.“

LSDPS_logas-tikras