Neskundžiama nutartis: Zarasų mokyklų streikas teisėtas!

2014-02-06

Zarasų mokyklų streiko, įvykusio 2012 m. rugsėjo mėnesį, istorijoje padėtas taškas. 2014 m. vasario 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT) priėmė nutartį, kuria daug aistrų savivaldybėje kėlę Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Zarasų rajono susivienijimo kolektyvinio ginčo veiksmai pripažinti teisėtais.

„Streiką mes laimėjome du kartus: pirmą, kai buvo patenkinti mūsų reikalavimai, ir dabar antrą, kai mūsų veiksmai pripažinti legaliais, – teigia streiko komiteto pirmininkas tuometinis Zarasų švietimo profsąjungų vadovas Andrius Navickas, šiuo metu vadovaujantis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai. – Džiaugiuosi ir didžiuojuosi Zarasų mokytojais, kurie išdrįso pasipriešinti ydingai savivaldybės vykdomai švietimo politikai. Juk ko mes galėtume išmokyti vaikus, jeigu patys matydami neteisybę bijotume prieš ją sukilti.“

Primename, kad 2012 m. rugsėjo mėnesį po Lietuvą pasklido žinia, kad atokiame Zarasų rajone švietimo bendruomenė pakilo į kovą su vietos valdžia. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje reikalavimus savivaldybei iškėlusi profesinė sąjunga surengė streiką, prieš tai išnaudojusi visus kitus būdus prisikalbinti valdžią dialogui. Vienuolikos dienų streikas buvo nutrauktas, kai Zarasų rajono savivaldybė ir LŠDPS Zarasų rajono susivienijimas pasirašė susitarimą.

Deja, viltis, kad valdžia išmoko pilietiškumo pamoką, sužlugo, kai mokyklų vadovai savo kolektyvus padavė į teismą dėl streiko teisėtumo. Zarasų apylinkės teismas nusprendė, jog jis neteisėtas dėl procedūrinių streiko paskelbimo taisyklių pažeidimų. Tačiau Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 7 d. šį sprendimą panaikino ir konstatavo, kad kolektyvinis ginčas buvo teritorinio lygmens, reikalavimai buvo skirti Zarasų rajono savivaldybei kaip švietimo įstaigų steigėjui ir darbdavių organizacijai, o iškeltus reikalavimus teismas pareiškė laikąs pakankamai apibrėžtais, ypač atsižvelgiant į tai, kad abi pusės pasirašė streiką nutraukiantį susitarimą.

Šį kartą, dabar jau į aukščiausią teismų instituciją, kreipėsi pati mokyklų steigėja – Zarasų rajono savivaldybės taryba, prašydama atšaukti tokį sprendimą. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas paliko galioti Panevėžio apygardos teismo sprendimą, tokiu būdu sukurdamas precendentą, kuris ateityje neleis savivaldybėms atsiriboti nuo darbdavio pareigų savo įsteigtų įstaigų atžvilgiu.

„Tik susivienijusi bendruomenė išdrįso daryti įtaką jos pačios gyvenimą nemokšiškai valdantiems ir tvarkantiems valdininkams, – sako LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkė Eglė Naprienė. – Tačiau svarbiausią pamoką išmoko mūsų vaikai ir jaunimas, dalyvavę pilietiškumo akcijose. Jie pasitiki įstatymais, drąsiai išsako savo nuomonę, turi pakankamai savigarbos, žino savo teises ir pareigas, mokosi jomis naudotis dabar ir naudosis drąsiau ateityje.“

Nuotr.: viename iš mitingų Zarasuose.