Naujos organizacijos Skuodo rajone

2015-11-30

alt

Per dvi pastarąsias lapkričio savaites Skuodo rajone įsteigtos net trys profesinės sąjungos. Kaip informuoja Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Skuodo susivienijimo pirmininkė Lidija Drukteinienė (nuotr.), į organizacijas susibūrė Skuodo rajono Ylakių lopšelio darželio, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos darbuotojai.

Pasak pirmininkės, įspėjamajam streikui pasirengusios net keturios didžiausios rajono mokyklos – Ylakių, Mosėdžio, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos ir Skuodo Bartuvos progimnazija.

Lapkričio 16 d. įsteigta profesinė organizacija Skuodo rajono Ylakių lopšelyje darželyje. Profesinės organizacijos pirmininke išrinkta Rūta Fteimutienė, pavaduotoja – Vaida Narkienė.

Lapkričio 23 d. profesinė organizacija įsikūrė Skuodo Bartuvos progimnazijoje. Tai – pati didžiausia mokykla Skuodo rajone. Joje šiuo metu mokosi 600 mokinių. Profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Daiva Mažrimienė, pavaduotoja – Asta Jekučinskienė.

Lapkričio 24 d. steigiamasis profesinė organizacijos susirinkimas įvyko Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. Pirmininke išrinkta Daiva Butkienė, pavaduotoju – Edmundas Jakštas.

LŠDPS inf.