Ministerija formuoja darbo grupes

2011-11-30

smm2a

2011-11-23 dieną  Centras kreipėsi į ministrą dėl tokių grupių darbo tęsimo, kadangi profsąjungų nuomone, ne visi pasiūlymai atispindėjo priimtame dokumente. Nebuvo priimtos nuostatos dėl tarifinio mokytojo darbo nustatymo už 18 kontaktinių valandų, į gerąją pusę keisti specialiųjų pedagogų atlyginimų sąlygas, kiti pasiūlymai. 2011-11-29 dieną  Švietimo ir mokslo ministerija informavo, kad bus sudaroma tęstinė darbo grupė.

Taip pat profsąjungos informuotos, kad bus sudaromos papildomos darbo grupės dėl darbo apmokėjimo aprašo pakeitimų, tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo.

Į kiekvieną darbo grupę bus deleguojami po vieną profesinės sąjungos atstovą.

LSDPS_logas-tikras