LŠDPS Švenčionių rajono ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2022-05-28

Gegužės 24 d.  įvyko LŠDPS Švenčionių rajono susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu Snieguolė Veličkienė išrinkta dar vienai kadencijai susivienijimo pirmininke.

S. Veličkienė

Dalyviai buvo informuoti apie dėl objektyvių priežasčių pasikeitusią Tarybos sudėtį. Be S.Veličkienės, joje yra Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos PO pirmininkė Virginija Duksienė ir Pabradės „Ryto” gimnazijos PO pirmininkė Danguolė Grincevičienė.

   

V. Duksienė ir D. Grincevičienė

Buvo išrinkti delegatai į 08-22-23 vyksiantį LŠDPS suvažiavimą bei aptartos švietimo aktualijos – įtraukiojo ugdymo bei pedagogų karjeros modelių projektai bei Zigmo Žemaičio gimnazijoje įvykusio audito rezultatai.

Daugumos nuomone, priimant nacionalinius švietimo dokumentus, menkai atsižvelgiama į praktikų nuomonę, mokytojas toliau spraudžiamas į ankštus standartų rėmus. Audituotos mokyklos pedagogai atkreipė dėmesį į pasitaikančią administracijos atstovo nekonstruktyvią kritiką bei profesinės etikos nepaisymą. Nuspręsta aktyviau dalyvauti susivienijimo veikloje, teikti pastabas bei siūlymus svarstant svarbius švietimo dokumentų pakeitimus, operatyviai informuoti apie iškylančias problemas, laikytis diskusijų kultūros.

LŠDPS Švenčionių r.susivienijimo informacija