LŠDPS pirmininko pavaduotoja J. Kiškienė susitikime su EK: ,,Tik padarius mokytojo profesiją patrauklesne pasieksime kitų tikslų švietime“

2023-02-04

Europos Komisijos organizuotame nuotoliniame susitikime su socialiniais partneriais  ir visuomenės atstovais aptarti  iššūkiai  švietime. Susitikime dėl švietimo klausimų, vykusiame  sausio 18 d., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai  (LŠDPS) atstovavo LŠDPS pirmininko pavaduotoja Jurgita Kiškienė ir LŠDPS atstovė viešiesiems ryšiams Danguolė Pilipavičienė.

 Susitikimo  dalyviai pasidalino savo nuomone apie didžiausius esamus ir naujus iššūkius šioje srityje.  Aptarti klausimai dėl moksleivių pasiekimų,  mokyklų tinklo optimalumo, pedagogų skaičiaus pakankamumo ir jų profesijos patrauklumo, socialinės nelygybės tarp mokyklų, profesinio ir aukštojo mokslo kokybės bei jų atitikimas darbo rinkos poreikiams.

LŠDPS pirmininko pavaduotojos J. Kiškienės  teigimu, pagrindinis Lietuvos tikslas švietimo srityje – padaryti mokytojo profesiją patrauklesne.

,,Lietuvoje neturime kitos profesijos, kuriai turėtume tokius didelius lūkesčius. Tik tokiu atveju pasieksime kitus svarbius tikslus –   geresnius mokinių pasiekimus ir  mokykloje pakankamo profesionalių mokytojų skaičiaus.

 Šiandien mokytojo profesija nėra patraukli ir jaunimas šios profesijos nesirenka. Kodėl?

 Mokytojų darbo užmokestis yra nekonkurencingas. Mokytojų darbo krūvius reglamentuojantys teisės aktai taikomi netolygiai, o mokyklų vadovai turi daugiau savarankiškumo nustatydami mokytojų atlyginimus.  Viena iš priežasčių, kodėl mūsų profesinė sąjunga streikavo 2018 m. – ydinga, neaiški mokytojų darbo mokėjimo sistema, demotyvuojanti mokytojus. 

,,Lietuvoje neturime kitos profesijos, kuriai turėtume tokius didelius lūkesčius. Tik tokiu atveju pasieksime kitus svarbius tikslus –  geresnius mokinių pasiekimus ir  mokykloje pakankamo profesionalių mokytojų skaičiaus.”

Mokytojų darbo sąlygos yra įtemptos  ir  keliančios stresą. Naujausios reformos kelia daug klausimų ir iššūkių, pavyzdžiui, įtraukus ugdymas, naujasis mokytojų  karjeros modelis, mokymo programų koregavimo stoka. Pagaliau turi būti mažesnis mokinių skaičius”, – susitikime su EK atstovais  kalbėjo J. Kiškienė.

,,Iki šiol teisės aktai, nustatantys mokytojų darbo krūvius, taikomi netolygiai, o mokyklų vadovai turi didelę autonomiją nustatydami mokytojų atlyginimus.”

Susitikimo buvo taip pat buvo  pasidalinta nuomone apie valstybės vykdomas švietimo reformas, kurių didelė dalis yra įtraukta į ES finansuojamą planą „Naujos kartos Lietuva” ir papildomų veiksmų poreikį.

 Šių diskusijų pagrindu EK ruoš Lietuvai skirtą ataskaitą ir rekomendacijas, kurių įgyvendinimas bus sekamas ir skatinamas. Susitikimas vyko anglų kalba.

LŠDPS informacija