LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje

2023-03-23

Kovo 9 d. įvyko LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Joje, be išrinktų delegatų, dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Konferencijos akimirka

Susivienijimo pirmininkė D. Rakauskienė pristatė LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo 2020-2022 metų veiklos ataskaitą, pasidžiaugė nauja Panevėžio r. Ramygalos lopšelio – darželio ,,Gandriukas“ pirmine organizacija. Pristatyta susivienijimo finansinė ataskaita.

Įvyko Susivienijimo pirmininko/-ės ir pavaduotojo/-os rinkimai. Susivienijimo pirmininke dar vienai trejų metų kadencijai perrinkta D. Rakauskienė, pavaduotoja – R. Adamkevičienė.

D. Rakauskienė

Išrinkta revizijos  komisija.

Patvirtinti nauji LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo įstatai.

Susivienijimo pirmininkė padėkojo visiems už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

 

LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo informacija