LPSK būstinėje susitiko LŠDPS ir LŠPS atstovai

2012-02-03

DSC_0585SAFHJ

Vasario 2 dieną Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininko pavaduotojas Romas Turonis ir LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė susitiko su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju Andriumi Navicku ir LŠDPS prezidiumo nariu Vytautu Silvanavičiumi. Susitikime buvo aptarta LŠPS kolektyvinio ginčo su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) eiga ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo galimybės.

R. Turonis kolegas informavo, jog LŠPS yra pradėjusi Darbo kodekse numatytą kolektyvinio ginčo procedūrą. Sausio 18 dieną profesinė sąjunga pateikė ŠMM reikalavimus, į kuriuos gautas biurokratinį atsirašinėjimą primenantis atsakymas, be to, atsakymas gautas pažeidus DK numatytus terminus. Todėl LŠPS pareikalavo sudaryti taikinimo komisiją. Jei komisija nebus sudaryta arba neras taikinamųjų sprendimų, LŠPS skelbs įspėjamąjį 2 val. streiką.

Reikalavimai ministerijai keliami bendradarbiaujant  su  LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu. Jie  irgi yra pradėjo streiko rengimo procedūras, tačiau jos skiriasi – reikalavimus jie kelia mokyklų vadovams.

A. Navickas informavo, jog tą pačią dieną vyko LŠDPS prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas palaikyti streikuotojus ir dalyvauti įspėjamajame streike pirminių organizacijų lygyje, jei jis bus paskelbtas.

Aptariant profesinių sąjungų bendradarbiavimo perspektyvos, buvo kalbama, kad reikėtų efektyviau bendradarbiauti ne tik rengiant streiką, bet kurti jungtinę visų švietimo sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų atstovybę, kartu dirbti LR Trišalės tarybos švietimo komitete, siekti šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Derinant profesinių sąjungų veiksmus galima pasiekti, jog visus mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams svarbius sprendimus ŠMM priimtu tik suderinus švietimo komitete.

Kitas bendradarbiavimo laukas – kartu siekti švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo. R. Turonis informavo, jog LŠPS parengė paraišką ESFA vykdyti projektą „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“. Projektas įvertintas gerai ir netrukus prasidės jo vykdymas. Tarp projekto rezultatų numatyta pasirašyti švietimo sektoriaus šakos kolektyvinę sutartį. Kolegos bus pakviesti dalyvauti projekto veiklose.

LSDPS_logas-tikras