Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai nepriimtinas Švietimo ministerijos sprendimas didinti vaikų skaičių darželių grupėse

2022-03-31

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė LRT radijui 2022-03-29 laidoje ,,Ryto garsai” nurodė, kad siekiant spręsti darželių trūkumo problemą ketinama didinti vaikų skaičių jau esamuose darželiuose. Pasak ministrės, tokiu būdu siekiama sudaryti galimybes ugdytis iš Ukrainos atvykusiems vaikams. Taip pat ministrė nurodė, kad norėtų, jog didesnis vaikų skaičius darželių grupėse išliktų ir pasibaigus pabėgėlių srautui Lietuvoje.

 Tokie akivaizdžiai ugdytinių bei su jais dirbančių asmenų teises pažeidžiantys sprendimai nepriimtini Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir jos atstovaujama švietimo bendruomenė visiškai palaiko Lietuvos siekį padėti iš Ukrainos atvykstantiems vaikams. Tačiau Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga mano, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės išsakyti pasiūlymai didinti leidžiamą ugdyti vaikų skaičių grupėse ne tik neprisideda prie šių vaikų integracijos, adaptacijos ir jų teisės į mokslą užtikrinimo, tačiau kartu pažeidžia tiek šių vaikų, tiek ir Lietuvos vaikų bei pedagogų teisės ir teisėtus interesus.

Pakeitus higienos normose numatytus maksimaliai leidžiamus vaikų grupėje skaičius, neišvengiamai bus bloginama ugdomų vaikų ir su jais dirbančių asmenų sveikatos apsauga, gerokai sudėtingiau bus užtikrinamas vaikų saugumas. Taip pat blogės  mokytojų ir jų padėjėjų darbo sąlygos: faktiškai mokytojų ir jų padėjėjų darbų mastas ir atsakomybė padidės, tačiau darbo užmokestis atitinkamai nekis.

,,Dar visai neseniai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija deklaravo, kad supranta per didelio vaikų grupėse skaičiaus neigiamus aspektus ir įsipareigojo stebėti šio rodiklio laikymąsi bei imtis priemonių nustačius jo viršijimą: 2022-03-02 Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje Lietuvos švietimo darbuotojų procesinė sąjunga ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija susitarė vykdyti vaikų skaičiaus grupėse stebėseną ir tais atvejais, kai fiksuojamas didesnis nei teisės aktų nustatytas vaikų skaičius grupėse, inicijuoti priemones, kad vaikų skaičius grupėse neviršytų“, – sako profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga siūlo pradėti skubias diskusijas su socialiniais partneriais, visuomene ir švietimo bendruomene ieškant alternatyvių darželių stygiaus problemos sprendimų.

LŠDPS informacija