Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga reiškia susirūpinimą dėl to, ar bus vykdomos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties sąlygos

2022-09-14

Pagal Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasirašytą  2022-03-02 Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LŠDPS) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau ŠMSM) susitarė užtikrinti, kad mokytojų darbo užmokesčio lėšos didėtų ne mažiau kaip po 10 procentų kasmet. Taip pat buvo susitarta,  kad konkrečius darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus ir terminus 2023 m. ir 2024 m. abi šalys derins, rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą.

Siekdama užtikrinti Kolektyvinės sutarties įgyvendinimą, 2022-05-24 LŠDPS raštu kreipėsi į ŠMSM, prašydama informuoti apie 2023 m. valstybės biudžeto projekto rengimą ir konkrečius darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus ir terminus. Iki šiol LŠDPS nėra gavusi jokio atsakymo iš ŠMSM.

Norėdama užtikrinti tinkamą 2022-03-02 Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimą ir užkirsti kelią galimam kolektyvinės sutarties pažeidimui, LŠDPS reiškia viešą susirūpinimą ir pakartotinai raštu kreipiasi į ŠMSM prašydama informuoti, kokie konkretūs sprendiniai numatomi 2023 metų valstybės biudžete, siekiant įgyvendinti 2022- 03-02 Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 6.1 punktą, bei kokie konkretūs sprendiniai numatomi 2023 metų valstybės biudžete, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 patvirtintos Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 48.1.1 p. (įsipareigojimą užtikrinti stabiliai augantį atlygį, kuris 2024 m. bus 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio).

LŠDPS informacija